nacházíte se: Hlavní stránka / Vedení účetnictví / Zastupování

verze pro tisk

Jak postupovat, když vám zákazníci dluží?

17.06.2019

Už to, že jste připustili dluh je chybou. Je třeba vytvořit takové podmínky, aby dluhy nevznikaly.

archiv článků

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Zastupování

Na základě udělených plných mocí Vás zastoupíme před všemi institucemi. Naši spoluúčast si můžete vyžádat i na důležitých jednáních, k nimž je třeba využít naší dlouhodobou podnikatelskou praxi.

  • zastupováním před finančním úřadem minimalizujeme nebezpečí, které Vám může vzniknout, pokud jednáte bez znalosti Daňového řádu
  • na základě plné moci pro zdravotní pojišťovny samostatně jednáme ve věcí kontrol a dotazů pojišťovny souvisejících s Vašimi zaměstnanci
  • na obchodních jednáních Vám můžeme pomoci správně zareagovat na návrhy obchodního partnera, které mohou ovlivnit Vaše daňové zatížení
  • na základě zplnomocnění můžeme za Vás korektně vyřizovat i nepříjemná jednání s Vašimi zaměstnanci
  • zajistíme Vám i právní zastoupení v případě obchodních sporů nebo i trestních věcí

Optimalizujete své náklady za vedení účetnictví a daňovou evidenci.

Vyžádejte si nabídku pro vaši společnosti na tel. 515 536 400 nebo prostřednictvím poptávkového formuláře. poptávkový formulář