nacházíte se: Hlavní stránka / Společenská odpovědnost společnosti ACCONTES

verze pro tisk

Nebezpečné podnikání

11.11.2019

Pokud podnikateli hrozí nebezpečí krachu, nebo vysokých sankcí, má vždy to několik příčin. Tou hlavní je nekvalitní podnikatelský záměr nebo jeho absence a tou další…

archiv článků

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

 • včasné a správné zaúčtování
 • srozumitelnost výsledků
 • trvalou možnost poradit se
 • předem znát cenu

 

CSR strategie

Trh

Firemní politika

Obchodní korporace ACCONTES s.r.o. si zakládá na transparentním podnikání, na dodržování zásad slušného jednání s obchodními partnery, na dodržování pozitivního vztahu s konkurencí a na poctivém chování k zákazníkům.

Dodržujeme etické jednání při přijímání všech zakázek od potenciálních i našich stávajících klientů, abychom se vyvarovali střetu zájmů mezi konkurenčními společnostmi. V případě, že by ze strany klienta došlo k sebemenším pochybnostem o transparentnosti námi poskytovaných služeb, budeme klienta zevrubně informovat a situaci budeme řešit ke spokojenosti všech zúčastněných stran.

Vyhrazujeme si však právo nepřijmout zakázky od takových klientů, kteří nedodržují zásady slušného jednání, poctivého chování ke svým zákazníkům a ke svému podnikání využívají nečestné praktiky. Máme nastolena velmi přísná interní kritéria, která jsou v souladu se zákonem proti praní špinavých peněz a korupčnímu jednání.

Poskytování transparentních a přesných informací o službách

Veškeré námi poskytované služby jsou jasně a přehledně uvedeny na webových stránkách. Tam také publikujeme aktuální informace z podnikatelského prostředí převážně zaměřované na oblast účetnictví. Pro klienty je vypracovávána nabídka jednotlivých služeb přímo na míru a na základě striktně proklientského přístupu.

Dodržování termínu placení dodavatelům

ACCONTES s.r.o. má přísná interní pravidla pro dodržování termínu hrazení faktur všem dodavatelům bez výjimky.

Evidence a řešení stížností od zákazníků, dodavatelů a dalších obchodních partnerů

Vždy nasloucháme připomínkám, návrhům i případným stížnostem jak ze strany klientů, tak i ze strany dalších obchodních partnerů. Veškeré připomínky se snažíme vyřešit v co nejkratším čase a ke spokojenosti všech zúčastněných stran. Na podporu rychlého řešení mají klienti k dispozici reklamační řád.

Marketingová a reklamní etika

Naše společnost se řídí zásadami etického jednání

Mediální tváří společnosti ACCONTES s.r.o. je Jiří Novotný

Všichni pracovníci ACCONTES s.r.o. poskytují vždy pravdivé, odborné a podložené informace.

Pracovní prostředí

Mise ACCONTES s.r.o.

Posláním společnosti ACCONTES s.r.o. je přinášet klientům jistotu, nápady a osobní přístup prostřednictvím týmu odborně zdatných, vyškolených a motivovaných pracovníků a to v důstojném čistém, bezpečném a přívětivém prostředí.

Každý náš zaměstnanec je důležitou součástí činnosti naší společnosti ACCONTES s.r.o.

Bezpečná cesta k úspěchu vede jen přes důslednou a svědomitou práci “ říká JUDR. Eva Svobodová, jednatelka a daňová poradkyně.

Benefity

Svým zaměstnancům nabízíme kromě odpovídajícího finančního ohodnocení a bonusů i další benefity:

 • odborné vzdělávání – více informací zde;
 • možnost jazykového vzdělávání
 • teambuildingy a týmové akce;
 • příspěvek na penzijní/životní pojištění;
 • příspěvky na stravování (stravenky);
 • možnost zvýhodněného volání pro zaměstnance i jejich rodinné příslušníky;
 • moderní reprezentativní prostory

Profesní rozvoj a vzdělávání

Základem úspěchu a růstu naší společnosti ACCONTES s.r.o. jsou zaměstnanci. Proto je provázíme v jejich profesním vývoji a podporujeme jejich silné stránky. Budoucnost totiž patří těm, kteří usilují o dosažení cílů, znají své schopnosti a chtějí je dále rozvíjet.

Ve společnosti ACCONTES s.r.o. působí výrazné osobnosti, které přednáší na školách, publikují články a jsou autory odborných publikací. Školí odbornou veřejnost.  Tito kolegové poskytují všem zaměstnancům interní školení a rozšíření odborných znalostí.

Ekologie

V naší společnosti myslíme i na životní prostředí. Proto třídíme odpadky, dbáme na čistotu a v kancelářích pěstujeme květiny.

Paperless office

Společnost ACCONTES dlouhodobě usiluje o to, aby snížila spotřebu papíru na nejnižší možnou míru. Pokud to umožňuje legislativa uchovávají se dokumenty v elektronické podobě bezpečně zajištěné a důsledné zálohované na vlastních systémech.

Dáváme věcem druhou šanci

Přispíváme společně i jednotlivě na charitu a to všemi možnými způsoby. Před koncem roku rozhodujeme, zda a komu přispějeme na činnost, nebo existenci. Jsme si vědomi širokých potřeb a protože nemůžeme přispět všem, kteří to potřebují, pořádáme i akce, jejichž výtěžek putuje do škol, nebo na charitu.

Firma roku

Od roku 2012, kdy jsme se stali poprvé finalisty soutěže firma roku, se této soutěže pravidelně účastníme a v roce 2017 i v roce 2018 jsme se opět probojovali do finále. Díky kvalitní spolupráci se do finále probojovali i někteří naši klienti, kteří pochopili principy a smysl podnikání ve prospěch celé společnosti.