nacházíte se: Hlavní stránka / Společenská odpovědnost společnosti ACCONTES

verze pro tisk

Home office v pasti

11.04.2024

Historicky byla možnost pracovat z domu nejprve bonusem, někdy trochu zneužívaným, později nutností a dnes již máme práci z domu…

archiv článků

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

 • včasné a správné zaúčtování
 • srozumitelnost výsledků
 • trvalou možnost poradit se
 • předem znát cenu

 

CSR strategie

Trh

Firemní politika

Obchodní korporace ACCONTES s.r.o. si zakládá na transparentním podnikání, na dodržování zásad slušného jednání s obchodními partnery, na dodržování pozitivního vztahu s konkurencí a na poctivém chování k zákazníkům.

Dodržujeme etické jednání při přijímání všech zakázek od potenciálních i našich stávajících klientů, abychom se vyvarovali střetu zájmů mezi konkurenčními společnostmi. V případě, že by ze strany klienta došlo k sebemenším pochybnostem o transparentnosti námi poskytovaných služeb, budeme klienta zevrubně informovat a situaci budeme řešit ke spokojenosti všech zúčastněných stran.

Vyhrazujeme si však právo nepřijmout zakázky od takových klientů, kteří nedodržují zásady slušného jednání, poctivého chování ke svým zákazníkům a ke svému podnikání využívají nečestné praktiky. Máme nastolena velmi přísná interní kritéria, která jsou v souladu se zákonem proti praní špinavých peněz a korupčnímu jednání.

Poskytování transparentních a přesných informací o službách

Veškeré námi poskytované služby jsou jasně a přehledně uvedeny na webových stránkách. Tam také publikujeme aktuální informace z podnikatelského prostředí převážně zaměřované na oblast účetnictví. Pro klienty je vypracovávána nabídka jednotlivých služeb přímo na míru a na základě striktně proklientského přístupu.

Dodržování termínu placení dodavatelům

ACCONTES s.r.o. má přísná interní pravidla pro dodržování termínu hrazení faktur všem dodavatelům bez výjimky.

Evidence a řešení stížností od zákazníků, dodavatelů a dalších obchodních partnerů

Vždy nasloucháme připomínkám, návrhům i případným stížnostem jak ze strany klientů, tak i ze strany dalších obchodních partnerů. Veškeré připomínky se snažíme vyřešit v co nejkratším čase a ke spokojenosti všech zúčastněných stran. Na podporu rychlého řešení mají klienti k dispozici reklamační řád.

Marketingová a reklamní etika

Naše společnost se řídí zásadami etického jednání

Mediální tváří společnosti ACCONTES s.r.o. je Jiří Novotný

Všichni pracovníci ACCONTES s.r.o. poskytují vždy pravdivé, odborné a podložené informace.

Pracovní prostředí

Mise ACCONTES s.r.o.

Posláním společnosti ACCONTES s.r.o. je přinášet klientům jistotu, nápady a osobní přístup prostřednictvím týmu odborně zdatných, vyškolených a motivovaných pracovníků a to v důstojném čistém, bezpečném a přívětivém prostředí.

Každý náš zaměstnanec je důležitou součástí činnosti naší společnosti ACCONTES s.r.o.

Bezpečná cesta k úspěchu vede jen přes důslednou a svědomitou práci “ říká JUDR. Eva Svobodová, jednatelka a daňová poradkyně.

Benefity

Svým zaměstnancům nabízíme kromě odpovídajícího finančního ohodnocení a bonusů i další benefity:

 • odborné vzdělávání – více informací zde;
 • možnost jazykového vzdělávání
 • teambuildingy a týmové akce;
 • příspěvek na penzijní/životní pojištění;
 • příspěvky na stravování (stravenky);
 • možnost zvýhodněného volání pro zaměstnance i jejich rodinné příslušníky;
 • moderní reprezentativní prostory

Profesní rozvoj a vzdělávání

Základem úspěchu a růstu naší společnosti ACCONTES s.r.o. jsou zaměstnanci. Proto je provázíme v jejich profesním vývoji a podporujeme jejich silné stránky. Budoucnost totiž patří těm, kteří usilují o dosažení cílů, znají své schopnosti a chtějí je dále rozvíjet.

Ve společnosti ACCONTES s.r.o. působí výrazné osobnosti, které přednáší na školách, publikují články a jsou autory odborných publikací. Školí odbornou veřejnost.  Tito kolegové poskytují všem zaměstnancům interní školení a rozšíření odborných znalostí.

Ekologie

V naší společnosti myslíme i na životní prostředí. Proto třídíme odpadky, dbáme na čistotu a v kancelářích pěstujeme květiny.

Paperless office

Společnost ACCONTES dlouhodobě usiluje o to, aby snížila spotřebu papíru na nejnižší možnou míru. Pokud to umožňuje legislativa uchovávají se dokumenty v elektronické podobě bezpečně zajištěné a důsledné zálohované na vlastních systémech.

Dáváme věcem druhou šanci

Přispíváme společně i jednotlivě na charitu a to všemi možnými způsoby. Před koncem roku rozhodujeme, zda a komu přispějeme na činnost, nebo existenci. Jsme si vědomi širokých potřeb a protože nemůžeme přispět všem, kteří to potřebují, pořádáme i akce, jejichž výtěžek putuje do škol, nebo na charitu.

Firma roku

Od roku 2012, kdy jsme se stali poprvé finalisty soutěže firma roku, se této soutěže pravidelně účastníme a v roce 2017 i v roce 2018 jsme se opět probojovali do finále. Díky kvalitní spolupráci se do finále probojovali i někteří naši klienti, kteří pochopili principy a smysl podnikání ve prospěch celé společnosti.