nacházíte se: Hlavní stránka / Historie společnosti

verze pro tisk

Home office v pasti

11.04.2024

Historicky byla možnost pracovat z domu nejprve bonusem, někdy trochu zneužívaným, později nutností a dnes již máme práci z domu…

archiv článků

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Historie firmy ACCONTES s.r.o.

My jednatelé firmy jsme se poznali již mnoho let před tím, než firma vznikla. Po letech jsme se opět setkali až v roce 1998. Spojila nás náhoda související s řešením daňových záležitostí. Oba jsme již měli za sebou hodně zkušeností v oblasti ekonomiky, obchodu i podnikání. Ukázalo se, že oba jsme schopni se vzájemně doplňovat a respektovat. To byl základní stavební kámen k tomu, aby vznikla firma s jasnou představou o produktu, o přístupu k podnikání, k zákazníkům i k zaměstnancům. Nastavili jsme strategické cíle. Přípravné období trvalo téměř rok, než se ujasnilo, že představy nás obou budoucích společníků jsou stejné a situace odpovídá možnosti založit a rozvíjet firmu s jasným cílem. Tou nejdůležitější podmínkou bylo dodržovat pravidla. Vnitřní i vnější.
Jednou z prvních otázek, po té, co se dohodla spolupráce, byl název nové firmy. Vycházeli jsme z očekávání, že vstoupíme do evropského společenství. Název měl splňovat i požadavky na mezinárodní srozumitelnost, na jednoduchost s rychlou dohledatelností i potřebu umístění jména firmy na předním místě tehdejšího způsobu vyhledávání, v telefonních seznamech. Základní myšlenka - vytvořit něco, co bude znít jako „účet Evy Svobodové" - byla zformulována do konečné podoby názvu ACCONTES. Pro originalitu jsme v logu ještě otočili druhé C. Poté jsme zaregistrovali značku.
Od počátku bylo jasné rozdělení funkcí. JUDr. Eva Svobodová má na starosti produkt a Jiří Novotný provoz. Oba při tom nesou společnou odpovědnost a vzájemně kontrolují včasnost a úplnost všech procesů. Oba usilují o vysokou úroveň kvality i vstřícný přístup k zákazníkům a vzájemně se podporují v plnění pracovních úkolů.
Cílem bylo poskytovat správně vedené účetnictví klientům, kteří chtějí rozvíjet své podnikání podle platných předpisů. Od počátku se rovněž řešil problém, který řeší většina podnikatelských subjektů. Vyvážení počtu zaměstnanců a počtu klientů. Do toho vstupovaly významné události:

Rok 2001 - Nastavení procesů a tvorba prvních vnitřních předpisů a pravidel
Rok 2002 - Řešení programového vybavení a práce v síti
Rok 2003 - Příprava pro certifikaci podle ISO, kalkulace cen, organizační normy
Rok 2004 - Dramatické personální změny po udělení certifikace podle ISO
Rok 2005 - Dovybavení firmy technologickým zařízením i novým nábytkem
Rok 2006 - Zásadní změny v oblasti IT zabezpečení, zahájení vývoje systému CISA
Rok 2007 - Rozvoj spolupráce s novými klienty, přicházejícími na základě referencí
Rok 2008 - Přestěhování do nových prostor v Brně na ulici Špitálka, nový webový portál
Rok 2009 - Přijímání opatření souvisejících s dopady ekonomické krize
Rok 2010 - Nové přístupy v oblasti komunikací, IT zabezpečení a práce na marketingu, nový web
Rok 2011 - Vydávání časopisu, rozvoj publikování a PR postupů
Rok 2012 - Přestěhování do nových reprezentačních prostor, úspěch v soutěži FIRMA ROKU
Rok 2013 - Další významné personální změny dokončené až v následujícím roce
Rok 2014 - Zaměření se na kurzy a školení, rozvoj publikační a přednáškové činnosti - akce
Rok 2015 - Vydání manažerské příručky modernizace IT systému.
Rok 2016 - Rok upevňování procesů v souvislosti s novými technickými a legislativními požadavky
Rok 2017 - Firma ustanovila prokuristu pro realizaci nových postupů a strategií
Rok 2018 - Další v pořadí již třetí finále v soutěži firma roku, rozšiření poskytovaných služeb
Rok 2019 - Pracujeme v podmínkách c.s.r. a rozšiřujeme produkty pro naše klienty
Rok 2020 - Rok poznamenaný pandemií a s tím spojenými problémy
Rok 2021 - Přesun do digitální komunikace a využívání modelu home office.
Rok 2022 - Krize se projevila v růstu nákladů a nutnosti přijímat další opatření.

Historie firmy se píše dál a jejím cílem zůstává udržet dobré jméno díky lidem, kteří pracují na společné věci a v obecně prospěšném zájmu.

Statistika:

Od roku 2000 bylo za dobu existence firmy zaměstnáno 38 zaměstnanců
Od roku 2000 bylo účetnictví vedeno 186 stálým klientům
Firma udržovala systém ISO od roku 2004 a doposud podle něj pracuje
Firma nikdy nemusela čerpat pojistné plnění za škody způsobené výkonem činnosti
Firma publikovala více než 4.000 odborných článků na odborných portálech
Firma připravila na výkon praxe 41 studentů odborných škol
Firma vytvořila program CISA, který umožňuje řídit pracovní výkon a získávat data i pro obchod a marketing
Firma uskutečnila za dobu své existence 76 odborných přednášek na žhavé téma
Firma vytvořila nový produkt MANAŽERSKOU PŘÍRUČKU, načítanou QR kódem a trvale aktualizovanou
Firma ukládá pravidelně dokumenty z účetní závěrky do Sbírky listin
Firma od počátku spolupracuje se špičkovými odborníky v oblasti podnikání a poskytuje poradenství.

Myšlenky jednatelů:

„Úspěch vidím v tom, že jsme oba připraveni nést odpovědnost za dění ve firmě i za její budoucnost. Jednáme otevřeně a čestně." Jiří Novotný

„Myslím, že jsme dostatečně čitelní pro své zákazníky, zaměstnance i úřady. S uspokojením nám to dávají najevo především ti, co rozumějí podnikání." JUDr. Eva Svobodová

O historii firmy připravujeme publikaci s mnoha podrobnostmi, kterou vydáme k dvacetiletému výročí založení firmy. Pro prvních padesát zájemců bude publikace zdarma.