nacházíte se: Hlavní stránka / Naše služby

verze pro tisk

Home office v pasti

11.04.2024

Historicky byla možnost pracovat z domu nejprve bonusem, někdy trochu zneužívaným, později nutností a dnes již máme práci z domu…

archiv článků

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Služby firmy ACCONTES s.r.o.

ACCONTES poskytuje služby firmám i podnikatelům podle uzavřené smlouvy nejčastěji v jedné ze tří základních rovin spolupráce, podle potřeb a představ zákazníka:

Ceny za poskytované služby stanovíme nejčastěji individuálně podle podmínek spolupráce a rozsahu požadovaných služeb. Vycházíme přitom z platného ceníku, který zašleme na vyžádání. Platný ceník se stává nedílnou součástí smluvního ujednání.


Maxi

Plně komplexní služba je zaměřena na docílení dlouhodobě bezpečného rozvoje firmy klienta. Služba spočívá činnostech provázáných se všemi souvisejícími platnými předpisy a tím aktivně chráníme klienta před nebezpečím možného nechtěného pochybení a případné následné sankce. Cena se obvykle dojednává dohodou v hodinové sazbě podle předpokládané spotřeby času a objemu prací a dopočtením úkonů, které bylo nutno provést nad rámec ujednání.

* Vhodné pro podnikatele s perspektivou a snahou o bezpečné podnikání při vybudování značky


Standard

Odborné zaúčtování převzatých dokladů. V případě zjištění problému v dokladech převzatých k zaúčtování je klient o tom informován a rozhodne se sám, jak bude postupovat dál a zda k tomu využije našeho doporučení, či našich služeb. Cena se stanoví paušální častkou a další vyžádané, či vynucené služby se pak účtují dle ceníku služeb, převzatého při podpisu smlouvy.

* Vhodné pro podnikatele, kteří ve svém podnikání spatřují především zdroj aktuálních příjmů a jeho dlouhodobost


Mini

Rychlé zaúčtování dokladů rovněž splňuje požadavky zákona. Tuto službu využívají klienti, kteří své podnikání berou jen jako momentální zdroj příjmů. Veškeré doklady jsou správně zaúčtovány a přiznání i související formuláře jsou vygenerovány bez požadavku na sledování souvislosti a návaznosti. Klient si dle svého rozhodnutí přebírá částečnou odpovědnost za obsah. Může však podle potřeby kdykoliv požádat o rozšíření poskytovaných služeb. Cena se stanoví jako položková v rozmezí 12-25 Kč za položku dle počtu, složitosti a kvality zpracovávaných dokladů.

* Vhodné pro podnikatele, kteří podnikáním nahradili své dřívější příjmy ze závislé činnosti


Další podpůrné služby

Posouzení správnosti účtování daňová due diligence

Na vyžádání provedeme posouzení správnosti účtování a doporučíme případné změny a doplnění. Cena se obvykle stanoví předem dohodou a vychází z objemu zkoumaných dokumentů a ze spotřebovaného času zahrnujícího i vypracování Zprávy. Pokud předložené účetnictví nevykazuje nedostatky a následuje smluvní spolupráce, je služba poskytována zcela zdarma. K detailům tohoto produktu najdete na našem portále podrobnější informace pod heslem "daňová due diligence".

Přepracování chybného účtování

Prvním krokem po zjištění je zvážení hrozícího nebezpečí či škody a následné návrhy dalšího postupu. Potom se stanoví cena podle předpokládaného rozsahu prací. Vychází se přitom z volby nejpříznivějšího možného postupu.

Dozor nad účtováním

Provádíme i sjednaný dozor nad účtováním zejména tam, kde pracují na účetnictví lidé, kteří zkušenosti teprve nabírají. V rámci dozoru u klienta se provádějí opravy a doplnění přímo na místě. Cena se stanoví hodinovou sazbou a cestovními výdaji dozírajícího pracovníka.

Patronace

Lze sjednat i možnosti stáží. V takovém případě se podmínky sjednávají individuálně.

Sjednejte si potřebnou službu, ale i vhodnou úroveň spolupráce, podle Vašich potřeb.

KONTAKTUJTE NÁS