nacházíte se: Hlavní stránka / Vedení účetnictví

verze pro tisk

Blíží se konec dalšího roku

18.10.2019

Na tomto místě je opět čas připomenout, že konec roku není jen nervákem pro účetní, ale velkou odpovědností pro podnikatele, ať už je fyzickou, či právnickou osobou,…

archiv článků

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Účetnictví

Tvoříme s klienty dlouhodobá a pevná partnerství.
Jiří Novotný - jednatel společnosti

Účetnictví

Hlídáme zákony i termíny a hledáme příležitosti k úsporám.
JUDr. Eva Svobodová - daňový poradce

Vedení účetnictví

Obvyklým požadavkem zákazníka je - zbavit se starostí o účetnictví.

Na základě sjednaného smluvního vztahu a plné moci vyřídíme vše s potřebnou rychlostí a při zachování korektního postupu. Po té společně nastavíme novou kvalitu Vašeho dosavadního podnikání. V čem to spočívá?

  • Postaráme se o to, abyste průbežně znali své výsledky hospodaření a abyste jim rozuměli.
  • Společně s Vámi budeme hledat cesty ke stále se zlepšující prosperitě Vašeho podnikání.
  • Zajistíme Vám minimalizaci podnikatelských rizik a ohrožení sankcemi, postihy nebo penalizací
  • Pokud máte zaměstnance pomůžeme Vám hledat vhodné cesty k optimalizaci jejich pracovního výkonu s využitím vhodných motivačních prvků
  • Budeme stát po Vašem boku při řešení problémů a nestandardních situací

Účtování

Provádíme v našem programu, nebo v programu zákazníka. Dbáme na ochranu dat a informací. Vytváříme obraz účetnictví tak aby vyhovoval Vašim představám i požadavkům zákona. Výsledky naší práce úspěšně obhájíme před daňovou kontrolou. Totéž platí i pro vedení daňové evidence.
více informací

Zastupování

Na základě udělených plných mocí Vás zastoupíme před všemi institucemi. Naši spoluúčast si můžete vyžádat i na důležitých jednáních, k nimž je vhodné využít naši dlouhodobou podnikatelskou praxi.
více informací

Zpracování mezd

Zodpovědně zpracováváme mzdy i pro velké firmy. Externí zpracování mezd s sebou přináší řadu nesporných výhod a přibývá firem, které toho využívají. Kromě převzetí zodpovědnosti za správnost výpočtu řešíme i související zákonné povinnosti (roční zúčtování apod.).
více informací

Vnitropodnikové činnosti

Pomůžeme Vám při sestavování povinných i potřebných interních směrnic a dalších dokumentů, které slouží pro zvýšení přehlednosti o dění a k ochraně zájmů zaměstnavatele.
více informací

Koordinace

V průběhu roku pořádáme „koordinační dny". Smyslem koordinačního dne je seznámení účastníků s důležitými novinkami, změnami v zákonech, které se jich přímo dotýkají. Současně se hodnotí hospodářský vývoj a hledají se cesty k jeho zlepšování. V rámci koordinačního dne Vám zodpovíme všechny otázky, které se od posledního našeho setkání objevily a zůstávají nezodpovězeny. Koordinačním dnem koordinujeme naší vzájemnou spolupráci k větší spokojenosti.
více informací

Personalistika

Vedeme správně povinnou personální agendu pro klienty, kteří nás o to požádají. Současně dohlížíme na úplnost a aktuálnost všech dokumentů a tím umožňujeme, aby zaměstnavatel mohl snadno a bezpečně obměňovat svůj pracovní tým bez nebezpečí pracovněprávních sporů.
více informací