nacházíte se: Hlavní stránka / Vedení účetnictví

verze pro tisk

Home office v pasti

11.04.2024

Historicky byla možnost pracovat z domu nejprve bonusem, někdy trochu zneužívaným, později nutností a dnes již máme práci z domu…

archiv článků

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Účetnictví

Tvoříme s klienty dlouhodobá a pevná partnerství.
Jiří Novotný - jednatel společnosti

Účetnictví

Hlídáme zákony i termíny a hledáme příležitosti k úsporám.
JUDr. Eva Svobodová - daňový poradce

Vedení účetnictví

Obvyklým požadavkem zákazníka je - zbavit se starostí o účetnictví.

Na základě sjednaného smluvního vztahu a plné moci vyřídíme vše s potřebnou rychlostí a při zachování korektního postupu. Po té společně nastavíme novou kvalitu Vašeho dosavadního podnikání. V čem to spočívá?

  • Postaráme se o to, abyste průbežně znali své výsledky hospodaření a abyste jim rozuměli.
  • Společně s Vámi budeme hledat cesty ke stále se zlepšující prosperitě Vašeho podnikání.
  • Zajistíme Vám minimalizaci podnikatelských rizik a ohrožení sankcemi, postihy nebo penalizací
  • Pokud máte zaměstnance pomůžeme Vám hledat vhodné cesty k optimalizaci jejich pracovního výkonu s využitím vhodných motivačních prvků
  • Budeme stát po Vašem boku při řešení problémů a nestandardních situací

Účtování

Provádíme v našem programu, nebo v programu zákazníka. Dbáme na ochranu dat a informací. Vytváříme obraz účetnictví tak aby vyhovoval Vašim představám i požadavkům zákona. Výsledky naší práce úspěšně obhájíme před daňovou kontrolou. Totéž platí i pro vedení daňové evidence.
více informací

Zastupování

Na základě udělených plných mocí Vás zastoupíme před všemi institucemi. Naši spoluúčast si můžete vyžádat i na důležitých jednáních, k nimž je vhodné využít naši dlouhodobou podnikatelskou praxi.
více informací

Zpracování mezd

Zodpovědně zpracováváme mzdy i pro velké firmy. Externí zpracování mezd s sebou přináší řadu nesporných výhod a přibývá firem, které toho využívají. Kromě převzetí zodpovědnosti za správnost výpočtu řešíme i související zákonné povinnosti (roční zúčtování apod.).
více informací

Vnitropodnikové činnosti

Pomůžeme Vám při sestavování povinných i potřebných interních směrnic a dalších dokumentů, které slouží pro zvýšení přehlednosti o dění a k ochraně zájmů zaměstnavatele.
více informací

Koordinace

V průběhu roku pořádáme „koordinační dny". Smyslem koordinačního dne je seznámení účastníků s důležitými novinkami, změnami v zákonech, které se jich přímo dotýkají. Současně se hodnotí hospodářský vývoj a hledají se cesty k jeho zlepšování. V rámci koordinačního dne Vám zodpovíme všechny otázky, které se od posledního našeho setkání objevily a zůstávají nezodpovězeny. Koordinačním dnem koordinujeme naší vzájemnou spolupráci k větší spokojenosti.
více informací

Personalistika

Vedeme správně povinnou personální agendu pro klienty, kteří nás o to požádají. Současně dohlížíme na úplnost a aktuálnost všech dokumentů a tím umožňujeme, aby zaměstnavatel mohl snadno a bezpečně obměňovat svůj pracovní tým bez nebezpečí pracovněprávních sporů.
více informací