nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Živnost namísto DPP?

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Živnost namísto DPP?

11:25 21.11.2023

Novela Zákoníku práce podstatně ztížila podmínky výkonu práce podle Dohod především pro zaměstnavatele. Někteří uvažují, že dosavadní činnost budou zajišťovat přes živnostenská oprávnění.

Kdo je živnostník?

Nestačí být jen držitelem živnostenského oprávnění. Živnostník je osobou odpovídající za výkon své činnosti vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Se svými zákazníky obvykle uzavírá obchodní smlouvu (Doporučujeme vždy písemnou) a dále se řídí jen výkonem práce dle smluvního ujednání a nikoliv pokyny svého zákazníka, na jeho zařízeních a v jeho pracovní době. Obsah písemného ujednání je rozhodující pro posouzení ze strany kontrolních orgánů.

Živnostník se neuchyluje k jedinému subjektu, ale nabízí a hledá své zákazníky po celém území svého dosahu. Činí tak prostřednictvím prokazatelně zaslaných nabídek, nebo webovou prezentací. Pokud sám aktivně neusiluje o další zakázky od jiných zákazníků,, fakturuje jedinému subjektu nejčastěji měsíčně v podobných výších faktury, směřuje tím k tomu, čemu se říká skrytý pracovní poměr.

Co je skrytý pracovní poměr?

Definice závislé práce je uvedená v paragrafu 2 Zákoníku práce a svým obsahem jasně odlišuje výkon závislé práce od obchodního vztahu. V některých profesích, kde rozhoduje manuální zručnost a letitá zkušenost (zednictví, klempířství, malířství…..apod.) je přechod ze závislé práce do soukromého podnikání obtížný, protože často může být překážkou absence schopností orientovat se v obchodních praktikách, někdy chybí i ekonomické myšlení a další potřebné schopnosti, kterými by podnikající osoba měla vládnout. Snadno se tak stane, že „práce na živnostenský list“ je díky neznalostem živnostníka a jeho malou schopnosti orientovat se v nemanuálních činnostech označena za skrytý pracovní poměr.

Nepovolený švarcsystém

Výkon práce na živnostenský list je nejen nepovolen, ale je i vyhledáván kontrolními orgány a sankcionován oběma stranám. Přestože tento postup se prodírá naším podnikatelským prostředím dlouhá léta, je třeba konstatovat, že ve finále je nevýhodný především pro živnostníka, na kterého po skončení roku dopadnou odvody a daně, s čímž obvykle moc nepočítal, protože s tržbou po celý rok zacházel jako s výplatou mzdy a rezervy mu nezůstávají. Pokud se ještě přičtou výdaje na zpracování přiznání, je s ohledem na popsaná rizika takový postup na zvážení.

Podpora

Podmínky výkonu podnikatelských činností, práva a povinnosti plynoucí u živnostenského oprávnění a okolnosti podnikatelské praxe poskytujeme zájemcům o tyto informace po předchozím objednání na zveřejněných číslech.

Autor: J.Novotný