nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Prohlášení 2020

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Prohlášení 2020

16:07 20.01.2020

Jako každoročně, tak i letos probíhá předkládání růžových formulářů účetními firem před oči zaměstnanců s požadavkem na vyplnění a podpis. Jako každoročně, tak i letos na to zaměstnanci hledí s nedůvěrou.

Smysl formuláře

Tento formulář je osobním prohlášením zaměstnance o jeho skutečných podmínkách majících vliv na výši slev a zvýhodnění, s nimiž v dalším období bude účetní pracovat při zpracování mzdy. Podle toho, co si zaměstnanec uplatní a doloží platnými dokumenty, bude mzda zpracována. Není tedy možné, aby za zaměstnance formulář vyplnil někdo jiný a vzal tak na sebe odpovědnost za správnost uplatněných slev.

Chyby a omyly

Oba manželé si uplatňují slevu na téže dítě u svých zaměstnavatelů a tím je u jednoho z nich uplatnění slevy neoprávněné. Jeden z manželů si uplatní slevu na druhého z manželů, který však pro uplatnění slevy nesplňuje podmínky. Zaměstnanec si uplatňuje slevu na studenta, který ale ve studiu nadále nepokračuje...atd. V mnoha případech jde o chybu v prohlášení, jehož pravdivost a oprávněnost se dodatečně zjišťuje.

Nepravdivé údaje

Pokud zaměstnanec uplatní slevu či zvýhodnění neoprávněně - uvede do Prohlášení nepravdivé údaje, bude tato chyba kontrolou odhalena a pochybení řešeno nejen vrácením nesprávně uplatněných slev, ale i příslušnou sankcí vůči poplatníkovi. Proto by bylo velkou chybou účetní, pokud by si před zpracováním mzdy neobstarala podklady pro zpracování mzdy včetně podpisu zaměstnavatele i zaměstnance na Prohlášení. Nedůsledným postupem by tak účetní převzala odpovědnost za chyby při zpracování mezd.

Liknavost

Za liknavost se u některých zaměstnanců skrývá obava z nepochopení obsahu a textu Prohlášení. Dalším prezentovaným důvodem k averzi vůči tomuto formuláři je i nedostatek času na studium takových věcí. Často tak někteří zaměstnanci očekávají od účetní, že to za ně vyplní a oni to jen podepíší. Pokud se však ukáže, že to nebylo správně, odvolávají se na účetní a sankci odmítají.

Není povinností

Ten, kdo nechce, aby mu v průběhu roku byly uplatňovány slevy a zvýhodnění (takových je opravdu málo), Prohlášení vyplnit nemusí a může si slevy uplatnit až po skončení roku, pokud dodatečně Prohlášení vyplní a podepíše, a pokud požádá zaměstnavatele o roční zúčtování záloh. Zaměstnanec si může také sám zpracovat a podat přiznání k dani z příjmů. V některých případech jsou zaměstnanci povinni si podle zákona o daních z příjmů daňové přiznání podat a svého zaměstnavatele nemohou o roční zúčtování požádat.

Řešení

Zkušenosti ukazují, že nejlepším postupem je osobní součinnost zaměstnance s účetní, zvláště pro ty, kteří si nevěří, nebo tvrdí, že s tím nechtějí ztrácet čas. Je celkem pochopitelné, že například pro technologa, řidiče, projektanta a další profese je účetní a daňová terminologie málo srozumitelná, a že upřednostní pomoc od účetní. V komerčním prostředí je to ale služba spojená se ztrátou času pro účetní, která by jinak mohla věnovat pozornost jiným důležitým úkolům. Protože nelze předpokládat, kdo ze zaměstnanců je ochoten a schopen formulář prostudovat, samostatně vyplnit a podepsat, a kdo raději posedí s účetní a nechá si jednotlivé části vysvětlit, nemůže být cena za takovou službu součástí žádného paušálu a nejčastěji bude vycházet z hodinových sazeb.

Autor: kol. Accontes