nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Pracovní řád 2024

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Pracovní řád 2024

10:06 29.11.2023

Většina zodpovědných podnikatelů a firem, která si zpracovala Pracovní řád a řídí činnost své firmy podle něj nyní pracuje na jeho aktualizaci podle dikce zákona 218/2023 Sb.

Obsah pracovního řádu

Pracovní řád obvykle obsahuje informace o podmínkách vzniku, běhu a ukončování pracovních poměrů i manažerských pozic. Není dobré jej rozšiřovat ještě i o problematiku, která souvisí s organizačními nebo mzdovými podmínkami, protože ty by měly být zakotveny v samostatných předpisech stejně, jako například třeba oblast řízení dokumentů a záznamů. Podle podmínek vycházejících z uvedeného zákona přibývají další povinnosti, které je třeba do povinných informací pro zaměstnance do stávajícího dokumentu Pracovní řád nově zapracovat formou dodatku.

Změny v pracovních smlouvách

Povinné informace lze také zakotvit do pracovních smluv. Není to ale ideální řešení, protože pracovní smlouva je dokumentem, který lze měnit jen na základě dohody smluvních stran, zatímco Pracovní řád lze měnit i jednostranně, pokud neodporuje dikci vyšších právních norem, kterou je především Zákoník práce.

Řešení pro nově vzniklé pracovní smlouvy

Doporučuje se maximum povinných informací, definovaných v zákoně 218/2023 Sb., zakotvit do Pracovního řádu a v pracovních smlouvách ponechat jen povinné náležitosti a konkrétní ujednání vztažené ke konkrétnímu pracovnímu místu. Odvolávka na pracovní řád má však ještě i jednu povinnost a tou je prokazatelné seznámení s ním u každého zaměstnance. Znamená to, že nebude postačovat pouhé konstatování v pracovní smlouvě o tom, že dotyčný zaměstnanec byl seznámen ale je třeba prokázat i podpisem na dokumentu (např. „seznámení s vnitřními předpisy zaměstnavatele“), prokázat skutečnost, že zaměstnavatel zaměstnance seznámil s konkrétními platnými vnitřními předpisy.

Pochybnosti

Někomu se může zdát navrhované řešení jako zbytečné. Vycházíme však z mnohaleté praxe a ze zkušeností získaných z výsledků pracovněprávních sporů. Nemůžeme proto tvrdě prosazovat námi navrhované řešení, jelikož se mnoho let nemusí projevit jako účelné, pokud po celou dobu nedochází ke sporům. Pokud k nim ale dojde, a nejsou vytvořena jasná a průkazná pravidla i dokumenty, pak nezbývá než říci: „Vidíš to, já jsem ti to říkal…..“

Doporučení

Vzory pracovních řádů lze vyhledat na internetu, nebo v odborných publikacích. Důležité ale je, aby vzory odpovídaly aktuálním předpisům a aby pro zpracovatele byly spíše jen vodítkem k tomu, aby neopomněl důležitou oblast. Samotný pracovní řád firmy by měl být originální dikcí zaměstnavatele k jasným a dobře srozumitelným jednoznačným postupům a podmínkám provozu firmy.

Autor: J.Novotný