nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Povinné informování zaměstnanců

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Povinné informování zaměstnanců

09:39 19.11.2023

Dobrý zaměstnavatel ví, jak je důležité udržovat rozumnou informační úroveň u zaměstnanců a posilovat tím jejich loajalitu k zaměstnavateli. Nepotřebuje k tom ani povinnosti ze Zákoníku práce.

Zaměstnanec je nástrojem úspěchu i neúspěchu

Každý zaměstnanec potřebuje vědět v jakém prostředí a v jaké jeho kvalitě se pohybuje. To ovlivňuje jeho přístup k zaměstnavateli i kvalitu plnění úkolů. Pokud zaměstnanec věří své firmě a věří i tomu, že roste společně s firmou, je motivován ke zvyšování svého výkonu. Především pak, pokud se to odráží v jeho kariérním růstu a s tím spojeným i růstem mezd.

V případě, kdy zaměstnanec jen tupě plní zadané úkoly a o firmě pro kterou pracuje nic neví, může u něj narůstat obava z existence, z míry bezpečí a především z budoucnosti. Reakcí pak je hledání jiné práce tam, kde by se mohl cítit bezpečněji.

Jaké informace podávat?

Rozhodně nelze zatěžovat zaměstnance obavami o budoucnost a to ani v případě, že jsou reálné a stojí například na špatně uzavřených smlouvách, či konkurenčním boji nebo na obavách z kontrol, pokud firma dobře neplní své povinnosti.

Zaměstnance je vhodné informovat o pozitivních výsledcích hospodaření a jejich dopadech na osoby, které se o to zasloužily. Kromě toho je třeba informovat i o tom, že zákonné povinnosti jsou plněny a firma směřuje k prosperitě. Pokud tomu tak ve skutečnosti není, je na vedení firmy, aby situaci řešilo bez toho, aby do toho vtahovala zaměstnance, kteří s tím pomoci nemohou.

Jak podávat informace?

Část povinných informací bude zakotvena v pracovní smlouvě a další informace je možno zapracovat do pracovního řádu, nebo i do samostatného dokumentu, jehož implementaci je třeba prokázat. To vše jsou povinnosti vyplývající ze Zákoníku práce po jeho poslední novele.

Je však na místě, aby zaměstnavatel se neuchyloval jen k povinným informacím, ale aby je vhodně rozšířil tak, aby jimi podpořil přirozenou loajalitu svých lidí. Lze k tomu využít prcovních porad a nebo dokonce o nějakých firemních akcí.

Závěr

Dobře informovaný zaměstnanec podává mnohem lepší výkon než ten, který si informace musí pokoutně vyhledávat a nejspíš tak narazí na ty nesprávné.

Autor: J. Novotný