nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Pohledávky a dluhy

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Pohledávky a dluhy

14:07 10.01.2024

Oblast pohledávek a dluhů je problém nejen provozní, ale i účetní. Vzniku pohledávek je třeba předcházet a dluhy neprodleně řešit.

Než vznikne pohledávka

Vzniku pohledávky lze předejít především tím, že neuzavíráme obchodní vztah s někým, kdo projevuje znaky nedůvěryhodnosti a to ani za předpokladu, že se nabízejí zajímavé obchodní podmínky, nebo že je třeba obchod realizovat rychle. Vždy se musí ověřit, zda nový obchodní partner je schopen za produkt zaplatit a pokud to ověřit nelze, je lépe vyžadovat platbu předem, nebo nějakou formu záruky. Pro ověření obchodního partnera dnes mohou posloužit veřejné registry i sociální sítě, nebo informace z jeho okolí.

Druhým důležitým předpokladem je správné zajištění plateb tím, že je podepsána smlouva, nebo vystavena objednávka, jasné obchodní podmínky a jednoznačně jasná faktura obsahující všechny povinné náležitosti. Převzetí faktury zákazníkem je vhodné opatřit podpisem na své kopii.

Samotný vznik pohledávky

Má se za to, že pojem splatnost znamená připsání částky na účet prodávajícího. Pokud ale k připsání v termínu splatnosti nedojde, je třeba začít jednat alespoň tím, že se dlužníkovi zašle upomínka, která zdvořile upozorňuje na zjištěný fakt. Je vhodné v upomínce prodloužit o nezbytnou dobu splatnost faktury a tím ochránit před úrokem z prodlení ty, kteří jen nestačili provést platbu, nebo opomněli zaplatit. Nedojde-li ani v prodlouženém termínu k zaplacení, je druhá upomínka poněkud striktnější a může upozornit na skutečnost, že dále upomínáno nebude, přičemž věc přechází k právnímu vymáhání. Takový krok je pak třeba učinit. Proč?

Slušný člověk si je vědom toho, že někomu má v určité době zaplatit. Může se ale stát, že z nějakého důvodu zaplatit nemůže a proto by se měl se svým věřitelem ještě před termínem splatnosti spojit a projednat postup. Pokud ale dlužník vstřícné kroky včas nečiní, nelze to vnímat jako slušnost a podle toho je třeba jednat.

Soudní cestou

Prokazatelná pohledávka, která je doložena příslušnými dokumenty prokazujícími, že k pohledávce došlo, má vysokou šanci na úspěch. Dlužník pak zaplatí mnohem více, než kolik činil dluh. Pak si jistě rozmyslí, zda se mu neslušné jednání vyplatí a nebo zda se mu vyplatí kupovat a neplatit za produkty. Je ale třeba tímto způsobem jednat hned a všichni.

Účetní problém

To, že pohledávky a dluhy jsou obsahem účetnictví je dnes známo i většině podnikatelů a není to jen problém účetních. O tom, jaké má tato problematika i daňové dopady by se měli podnikatelé více zajímat. Rádi jim to vysvětlíme.

 

Autor: J.Novotný