nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Podnikatel a OSVČ

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Podnikatel a OSVČ

08:47 25.02.2024

Někomu se může zdát, že oba pojmy jsou ve skutečnosti totožné. Je v tom ale velký rozdíl. Pokusíme se vysvětlit.

OSVČ

Osobou samostatně výdělečně činnou se rozumí ten, kdo svou profesi vykonává na základě živnostenského oprávnění. Jde o člověka, který se rozhodl převzít na sebe odpovědnost za profesi, kterou vykonává svým jménem. Vzdává se závislosti na zaměstnavateli a také ochrany, kterou mu poskytuje Zákoník práce. Ovlivňuje si svými aktivitami objem dosahovaných příjmů a po skončení roku spočítá dosažené příjmy a proti nim i daňově uznatelné výdaje. Výsledek pak zdaní a odvede sociální a zdravotní pojištění. Pro mnoho osob samostatně výdělečně činných je to problém a stres, pokud si na daňové a odvodové povinnosti neodkládali. Někteří by uvítali, kdyby výsledek jejich hospodaření byl pro ně co nejpříznivější (minimální daň i odvody). To se ale nevyplácí především po ukončení podnikání, protože nízké odvody generují nízké důchody v době, kdy si už nelze vydělávat.

Podnikatel

Za podnikatele můžeme označit toho, kdo před objemem svých momentálních příjmů upřednostňuje rozvoj svého podniku a počítá s tím, že jej po skončení aktivního života někomu důvěryhodnému předá a v nejlepším případě si tak zajistí i požitky z toho, co vybudoval.

Účtování

Zatímco osoby samostatně výdělečně činné a fyzické osoby s živnostenským oprávněním si mohou vybrat mezi vedením účetnictví a vedením daňové evidence, dříve označované jako jednoduché účetnictví, právnické osoby vedou účetnictví (podvojné) povinně. Daňová evidence slouží především k účelu vypočtení daně a odvodů za uplynulé zdaňovací období. Účetnictví naopak poskytuje obraz hospodaření s přesahem do dalších období. Výhodou účetnictví je možnost sledovat a usměrňovat průběžně výsledky hospodaření k plánovaným cílům.

Podpora

Pro jednatele, který nerozumí a nechce rozumět výsledkům svého hospodaření je podnikání jízdou bez brzd z kopce v neznámém terénu. Je jen otázkou času, kdy vyjede z dráhy. Proto nabízíme jednodenní semináře jednatelům i prokuristům, aby mohli lépe řídit firmu. Na seminářích probíráme i další podnikatelské povinnosti a rizika. Stačí se jen přihlásit na čísle našeho hot line 606 201 148.

Autor: J. Novotný