nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Personální dokumenty

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Personální dokumenty

07:45 08.03.2024

Letitou praxi týkající se vedení personální složky zaměstnance pozměnila některá evropská nařízení. Nemění to ale nic na tom, že dokumnety pro zpracování mezd a řízení pracovního výkonu musí zaměstnavatel mít.

Pracovní smlouva

Zákoník práce poměrně přesně uvádí, co musí být v pracovní smlouvě a co může být v interních předpisech. Pracovní smlouva je originální dokument, který definuje pracovní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Není proto na místě bezhlavé používání bezplatných vzorů s doplněním nacionálií zaměstnance. Zaměstnavatel i zaměstnanec by měli obsahu smlouvy před jejím podpisem věnovat dostatečnou pozornost, aby se nestalo, že až po podpisu se zjistí, že došlo k nesprávným ujednáním.

Mzdový výměr

Je na místě dojednat mzdu a stanovit jí mzdovým výměrem. Otevírá to možnost výši mzdy měnit v souladu s vývojem situace. I mzdový výměr je tedy důležitý dokument, který se může stát předmětem soudního sporu. Proto musí obsahovat veškeré náležitosti počínaje identifikací přes obsah, platnost a návaznost na předchozí mzdové výměry až po správné datum a podpisy. Z výše uvedeného jasně vyplývá, že pro zaměstnavatele jsou v jeho zájmu všechny mzdové výměry archiválií.

Prohlášení

Mnohými věčně proklínán růžový formulář, kterým zaměstnanec uplatňuje své nároky na slevy je důležitým dokumentem pro správný výpočet mzdy a uplatnění slevy. Někteří manažeři se snaží přehodit úkol spočívající ve vyplnění formuláře na své asistentky obvykle to zdůvodňují

nedostatkem času. Zakrývají tím skutečnost, že obsahu nerozumějí a rozumět ani nechtějí. Dojde-li k pochybení a z toho plynoucí škodě, je tato škoda předmětem problému mezi všemi, kteří se na tom podíleli.

Dotazník

Každý zaměstnavatel musí pro správný výpočet mezd evidovat také takové informace, které se do shora uvedených dokumentů nevejdou. Ochrana osobních údajů ukládá nutnost omezit informace jen na nezbytnou potřebu, obdržet souhlas zaměstnance s tím, že jeho údaji zaměstnavatel nakládá a dále je třeba zajistit ochranu takových informací na nezbytnou míru.

Další dokumenty

Zaměstnavatel obvykle disponuje s mnoha dalšími dokumenty, jako je například doklad o vstupní lékařské prohlídce, písemný souhlas se srážkami, popis pracovního místa, hmotná odpovědnost, dokumenty o dosaženém vzdělání a o absolvování kurzů a odborných školení. Personální složka obsahuje i průběžné hodnocení, případné výtky a informace, s nimiž zaměstnavatel nakládá v průběhu výkonu práce zaměstnance.

 

Ukázky, vzory a postupy jsou obsahem odborných konzultací, které poskytujeme nejen našim klientům.

Autor: J.Novotný