nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / O čem podnikatelé nepřemýšlejí?

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

O čem podnikatelé nepřemýšlejí?

08:40 20.07.2020

Pár praktických zkušeností možná otevře oči těm, kteří si stále zaměňují podnikatelskou činnost s jakousi alternativou závislé práce ve smyslu: „já dělám zakázky - účetní dělá to ostatní".

Účetní není náhradou za vedení firmy

Představa o tom, že podnikatel vykonává jen svou profesi a účetní se stará o všechno ostatní je zcela zcestná. Vedení účetnictví, ale i vedení daňové evidence je specifickou činností, která je jen jednou ze všech ostatních povinností podnikatele. Účtování je jen jednou součástí z toho, co podnikatel musí znát a dělat. Ukázalo nám to v poslední době například Nařízení o ochraně osobních údajů, kterého se nejprve všichni zalekli a později jej řada firem podcenila. To, že některé firmy si dokumenty nezpracovaly neznamená, že nemohou být sankcionovány. Podobně je tomu například v oblasti boje proti praní špinavých peněz, nebo v oblast bezpečnosti práce. Další povinností, ukládá například Živnostenský zákon.
Správné zaúčtování tedy nemusí zajistit firmě plné bezpečí před sankcemi. V oblastech, kam účetnictví přímo nesahá proto mohou vznikat další nebezpečí. Avšak nesprávně vedené účetnictví vede firmu přímo do problémů.

Kontroly a sankce otevírají oči

Přesvědčení o tom, že se nemůže nic stát, protože to tak už běží roky je ošidné. Stát stupňuje nároky a upravuje pravidla. Nelze tedy spoléhat na to, že něco běží špatně, dlouho, bez kontroly a proto to tak může jít i dál. Kontrola, která se obvykle zabývá uplynulými obdobími neumožňuje operativně sjednávat nápravu a sankcím a doměrkům se nelze v takových případech bránit.
Mnoho podnikatelů vyhledává levné služby poskytované některými fyzickými osobami v podobě jejich vedlejší činnosti. Takoví poskytovatelé neuzavírají s podnikatelem písemnou smlouvu a chlácholí jej nízkou cenou. Nízká cena chrání poskytovatele od odpovědnosti za chybu, nehledě k tomu, že právě Nařízení o ochraně osobních údajů včetně českého zákona nařizují uzavření písemné smlouvy se zpracovatelem osobních údajů, kterým účetní vždy je.

Odpovědnost

Podnikatel, ať už je fyzickou či právnickou osobou nese odpovědnost za výkon své činnost a tuto odpovědnost může částečně přenést na jiné osoby ve firmě prostřednictvím vnitřních pravidel, vzděláváním a povinným školením pracovníků ve firmě. Tam kde nejsou platná a průkazná pravidla, kde chybí plnění povinností nepomohou ani pojistky a odpovědnost je jednoznačná. Podnikatel by si proto měl dobře zvážit, zda je schopen čelit odpovědnosti za to, co se v jeho podnikání odvíjí.

Poskytneme Vám bezplatné konzultace a na nich vysvětlíme a ukážeme hranice, kde končí bezpečí a začíná problém.

Autor: J.Novotný