nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Nejlepší zaměstnanecký bonus

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Nejlepší zaměstnanecký bonus

10:50 27.02.2024

Bonusy pro zaměstnance jsou obvykle vnímány jako výhodná součást odměňování bez obvyklého daňového zatížení, jaké nesou mzdy. Zaměstnavatel má tedy možnost poskytovat svým zaměstnancům kromě mzdy i některé další požitky.

Vnitřní předpis

Je třeba mít na paměti, že poskytování bonusů nesmí způsobovat diskriminační atmosféru ve firmě a podmínky pro jejich poskytnutí musí být předem jasně stanoveny v souladu se Zákoníkem práce i dalšími předpisy. Obvykle se bonusy poskytují na základě dosažení určitých parametrů například délky v zaměstnaneckém poměru, či v návaznosti na náročnost vykonávané práce. Nikdo se nesmí cítit být poškozen tím, že ve stejné pozici a za stejných podmínek jako mají ostatní zaměstnanci na bonus nedosáhne. Vnitřní předpis také může určit podmínky za kterých bonus nebude uplatněn. Například je možno přestat bonus poskytovat, pokud firma přestane dosahovat takových výsledků, které jí uplatnění bonusu doposud umožňovaly. Bonus není nárokovou součástí odměn a přesto je třeba v případě změn v poskytování bonusu s předstihem informovat zaměstnance, například na pravidelných pracovních poradách.

Nejčastější bonusy

Mezi nejčastější bonusy je třeba zařadit příspěvek zaměstnavatele na stravování, příspěvek na penzijní nebo na životní pojištění, příspěvek na sportovní aktivity, nebo příspěvek na dovolenou. Stále se ale mluví o nějakém příspěvku, tedy finančního vyjádření některého zvýhodnění. Použití bonusu je třeba dobře zvážit, protože různé bonusy mají různé dopady na finance firmy a na peněženky zaměstnanců. Bonus spočívající v použití služebního vozidla pro soukromé účely zaměstnance je spojen s přidaněním u zaměstnance, který takto firemní vozidlo využívá a to může mít výrazný dopad do konečné výše mzdy, zejména pokud jde o dražší vozidlo.

Nejlepší bonus

Nejlepším bonusem pro zaměstnance je vytvoření takového prostředí a atmosféry, kde se může zaměstnanec cítit bezpečně, těšit se do práce a na akce, které pro ně zaměstnavatel připravuje. To vytváří přirozenou loajalitu, která narůstá s tím, jak zaměstnavatel jedná se zaměstnanci, jak jim projevuje důvěru a pochopení pro jejich potřeby v rámci možností firmy, ale také jak spravedlivě postupuje. Zaměstnanec, který může věřit svému zaměstnavateli ví, jaký má význam pro svou firmu a jak může přispívat k jejímu rozvoji. Má tak důvod přetrvávat i za předpokladu, že je mu nabízeno místo v jiné firmě za vyšší základní mzdu. Výše mzdy se v takovém případě nestává zásadním parametrem pro rozhodování o setrvání, či změnu.

Autor: J.Novotný