nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Evidence docházky

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Evidence docházky

09:47 04.09.2022

Evidovat přítomnost a nepřítomnost na pracovišti vychází z §78 Zákoníku práce a je povinností zaměstnavatele, aby řádné a přehledné vedení přítomnosti či nepřítomnosti zaměstnance na pracovišti zajistil

Nebezpečí sankce

Zákon o inspekci práce umožňuje udělit vysokou sankci těm zaměstnavatelům, kteří řádné vedení docházky svých zaměstnanců nezajistí, případně, pokud evidence neodpovídá skutečnosti a potřebám, pro které je vedena.

Důvody

Evidence docházky slouží především k tomu, aby bylo možno podle této evidence správně spočítat mzdu a případné mzdové náhrady, pokud se čerpají překážky, dovolená a nemoc. Z toho důvodu je třeba aby záznamy o příchodu, přerušení, návratu do práce a ukončení pracovní směny byly zaznamenány co nejpřesněji a doloženy propustkami, potvrzením lékaře o návštěvě a pod..
Dalším důvodem je ochrana zaměstnance i zaměstnavatele. Jedná se například o oblast pracovních a nepracovních úrazů či událostí, u nichž je třeba zjistit, zda vznikly v době výkonu práce či nikoliv a jaká je tedy spoluodpovědnost zaměstnavatele, pokud vznikla nějaká škoda.
Významným nepominutelným důvodem je již zmíněná vysoká sankce v případě zjištění pochybení při namátkové kontrole ze strany úřadu - Inspekce práce.

Co se zapisuje a co nikoliv?

Doba přítomnosti na pracovišti a výkon práce se pro potřeby výpočtu mezd spočítá z evidence docházky a stejně tak se spočítají mzdové náhrady. Zaměstnanec může podle pracovní náplně konat pochůzky a cesty v rámci výkonu práce a je na zaměstnavateli, jak si ohlídá, aby do doby určené pro výkon práce nespadl i čas, ve kterém si na úkor zaměstnavatele a bez jeho souhlasu zaměstnanec vyřizuje své privátní záležitosti. Někde stačí dohoda se zaměstnancem a jinde je třeba upravit podmínky ve vnitřním předpise. Krátká pochůzka je tedy součástí pracovního výkonu, pokud to vyplývá z pracovní náplně. Může ale jít i o pracovní cestu, podle toho, jak dlouho nepřítomnost na stálém pracovišti trvá a jsou-li splněny podmínky pro konání pracovních cest.

Řízení pracovního výkonu

To, že někteří zaměstnanci mohou inklinovat ke snahám o zneužití pracovní doby ke svým soukromým účelům, není nic nového. Je vždy na zaměstnavateli, jak k takovému problému přistoupí a jak si zajistí, aby pracovní čas zaměstnance, který mu platí, byl využit maximálně pro potřeby zaměstnavatele.

Pro zaměstnavatele, kteří potřebují pomoc s řešením této problematiky nabízíme konzultační hodiny v předem dohodnutém termínu.

Autor: J.Novotný