nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Co musí jednatel znát a vědět

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Co musí jednatel znát a vědět

14:25 11.01.2024

Výkon jednatelské funkce stojí na jeho odpovědnosti za hospodaření a za hospodářské výsledky firmy, za kterou jedná. Souvisí s tím i odpovědnost za porušování právních předpisů, které se k funkci jednatele vztahují.

Obchodní dovednosti

Umět najít obchodní partnery a realizovat s nimi obchod se zdá být jednoduchou záležitostí, která však nabývá složitosti s tím, jak se neplní smluvní závazky. Pak přichází na řadu právní oblast, která zjišťuje, do jaké míry byl obchod dobře zajištěn platným smluvním ujednáním, fakturací a řízením finančních toků. Někdo pak teprve zjistí, že na výkon funkce jednatele se dobře nepřipravil. Obvykle jde o pozdní zjištění, protože na jeho hlavu začnou dopadat důsledky chybných kroků při výkonu funkce.

Ekonomická orientace

Vyznat se ve výstupech z účetnictví je prvním předpokladem pro schopnost řídit hospodaření. Orientovat se v podmínkách uznatelnosti a neuznatelnosti je druhou neméně důležitou podmínkou.

Správně a včas rozhodovat v rámci platných pravidel je každodenní náplní funkce jednatele. K tomu je nutno přičíst i nezbytnou schopnost vnímat změny v zákonech a včas na ně reagovat.

Bezpečí

Oblast bezpečnosti se sice vztahuje především na úrazy a jejich předcházení, ale v čím dál větší míře souvisí i kybernetickou bezpečností, ochrany práv a prostředí. I v této oblasti je vydána celá řada předpisů, které je nutno dodržovat a jejichž porušování nese s sebou vysoké sankce.

Podpora

pro jednatele, prokuristy i manažery máme připraven a aktualizován produkt, který posílí jejich povědomí o náplni činnosti a rozsahu úkolů potřebných k výkonu odpovědné funkce bez nebezpečí škod a zbytečných ztrát.

Autor: J.Novotný