nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Aby podnikatel nebyl podnikavec

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Aby podnikatel nebyl podnikavec

09:30 06.02.2024

Dlouhé roky vysvětlujeme, že podnikání není alternativou k závislé práci, i když to tak někdy může vypadat.

Podstata podnikání spočívá v...

Podstatou podnikání je nabídka svého produktu, kterému podnikatel sám věří a jímž chce uspokojit potřeby stávajících i potenciálních zákazníků. Při tom všem hospodaří tak, aby podnikání přinášelo nejen radost, ale i prospěch svému podnikatelskému subjektu i zákazníkům a nikoliv jen těm osobám, které ho ovládají. Dosahovaný zisk slouží především k rozvoji firmy a k upevnění jejího postavení na trhu. Ideální je, když se podaří předat výsledky svého snažení další generaci.

Podstata podnikání nespočívá….

Rozhodně není podstatou podnikání úsilí o stažení z trhu co nejvyšší částky peněz ve svůj osobní prospěch. Taková cesta vede obvykle přes porušování pravidel podnikatelského prostředí a je rizikem vysokých sankcí ze strany státu, ale i ze strany nespokojených obchodních partnerů. Nebezpečím pro takové podnikavce jsou i vlastní zaměstnanci a zákazníci.

Neznalost neomlouvá

Samotný občanský zákoník v úvodních paragrafech jasně vymezuje odpovědnost osob, které se dobrovolně přihlásili k nějaké odborné činnosti. Znamená to, že se musejí seznámit s pravidly v aktuálním a platném změní a musejí je dodržovat a respektovat. Úspěch potom stojí na tom, jak se podnikatel dokáže v takovém prostředí orientovat a využívat jej ve svůj prospěch. Zkušený a znalý podnikatel pak vidí ve svých méně orientovaných obchodních partnerech možnosti využívat toho ve prospěch svého podnikání, aniž by nějak porušoval pravidla.

Zkušenosti a vzdělávání

Zkušenosti podnikatele jej chrání před pochybením stejně jako průběžné seznamování se se změnami v právních předpisech a s vývojem podnikatelského prostředí. Zatímco „podnikavec“ se zaměřuje jen na obstarávání peněz pro svou kapsu, podnikatel hospodaří tak, aby ustál i výkyvy vyvolané okolními vlivy. Vytváří rezervy na opravy a investice i na krytí případných ztrát. Reaguje včas na požadavky trhu a na novinky ve svém oboru. Tím poráží takové konkurenty, kteří bez rezerv s prvním krizovým obdobím upadají do krachu.

Co je dobré a co ne?

Není dobré žít v představě, že nejlepší je to, co je nejlevnější. Není dobré spoléhat na to, že nikdy nedojde na prověřování správnosti podnikatelských postupů. Není dobré spoléhat na to, že všichni budou k podnikateli vždy loajální a zavírat oči před jeho úmyslnými i neúmyslnými chybami. Obzvláště není dobré se chlubit dosaženými výsledky, zejména pokud cesty k nim nejsou zcela rovné.

Je dobré myslet na to, že podnikatel je odpovědnou osobou, jejíž úspěchy tkví na dobrém vedení spokojených zaměstnanců a vytváření kvalitního produktu pro své zákazníky. Je dobré používat obezřetnost a spolupráci s odborníky. Je dobré rozumět účetním výstupům, průběžně sledovat vývoj a řídit hospodaření ke svým strategickým cílům.

Podpora

Pokud cítíte rezervy ve své podnikatelské praxi, využijte naši nabídku v níž poskytujeme semináře, poradenství, podporu a další produkty, kterými se snažíme přispět k posilování úspěchu skutečných podnikatelů.

Autor: J.Novotný