nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Zpráva o vztazích 2016

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Zpráva o vztazích 2016

13:24 13.09.2017

Dokument, který se povinně ukládá do Sbírky listin na obchodním rejstříku se týká všech právnických osob.

Ovládaná osoba

Ovládanou osobou je nejčastěji společnost s ručením omezeným, nebo akciová společnost a nebo i další subjekty zapsané v obchodním rejstříku. Právnická osoba je ovládaná svým statutárním orgánem, který je osobou ovládající, nejčastěji jednatelem, který má povinnost Zprávu o vztazích sestavit a uložit do Sbírky listin

Ovládající osoba

Jednatel společnosti ovládá svou korporaci svými rozhodnutími a dalšími nástroji pro řízení firmy. Jeho pravomoci jsou velmi vysoké a případným neuváženým jednáním by mohl ovládanou společnost i poškodit. Jednatel má přitom povinnosti vyplývající z občanského zákoníku k řádnému hospodaření ve prospěch korporace, kterou řídí. Kromě řádného hospodaření je povinen zajistit sestavení pravdivého a poctivého obrazu hospodaření, který je v podobě závěrkových výkazů ukládán do Sbírky listin. Tím vzniká možnost nejen kontrolním orgánům zjišťovat stav a vývoj hospodaření, ale i obchodním partnerům vzniká možnost nahlédnout do „kuchyně" firmy, s níž hodlají uzavřít, nebo již mají uzavřené obchodní vztahy.

Obsah Zprávy

Co má být obsahem Zprávy o vztazích je podrobně uvedeno v paragrafu 82 Zákona č. 90/2012Sb. O obchodních společnostech a družstvech. Zprávu nemůže sestavit účetní bez toho, aby jednotlivé části byly prokonzultovány s jednatelem, který za ně nese plnou odpovědnost. Nelze tedy přistupovat k účetní závěrce tak, jak by si někteří jednatelé přáli, tedy pouze podepsat dokumenty, které mu účetní přinese. Sestavení Zprávy je jen jednou z povinností jednatele, který pokud takový úkol nezvládá, by měl raději ze své funkce včas odstoupit.

Neuložení účetní závěrky

Pokud firma neuloží kompletní a přehledné dokumenty, které jí zákon ukládá, svědčí to o jedné ze dvou možných variant. Buď o této povinnosti jednatel ani účetní neví a pak zřejmě neví ani o dalších povinnostech, což je pro jeho obchodní partnery a zákazníky nebezpečné, nebo závěrku neukládá úmyslně, aby co nejdéle zakryl výsledky, které nechce publikovat, jelikož na svém webu publikuje něco jiného. I to je ale negativní informace.
Je tu ale ještě jeden problém. Pokud firma neukládá účetní závěrky do sbírky listin, jeví se institucím, jako neprůhledná a nedůvěryhodná. Z toho titulu mohou vznikat i impulsy pro ručení za daň a to je velmi nepříjemné pro každého, kdo s takovou firmou přichází do kontaktu.

Autor: J.Novotný