nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Zkušenosti s home office

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Zkušenosti s home office

15:18 06.05.2021

Jak se zdá vynucená práce v podmínkách home office pomalu pomíjí, je na čase vyhodnotit její účinky z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele.

Zaměstnanci v home office

Jakkoliv se někomu mohlo z počátku zdát, že home office je skvělý bonus v tom, že člověk tráví čas doma a je při tom v pracovním poměru, brzy se ukázalo, že zas takový bonus to není, zejména pokud zaměstnavatel umí dobře měřit pracovní výkon. Především v případech, kdy v domácnosti probíhá současně i distanční výuka a provoz je rozdělen na to, kdo, kdy provede nutné domácí práce, zajistí chod domácnosti, do něhož zapadá úklid, nákup i stravování, pokud si rodina nezačne obstarávat stravu v plastových nádobách z blízké restaurace, je home office spíše překážkou. Zaměstnavatel tyto problémy nevidí a obvykle je ani nechce brát v úvahu. Soustředí se spíše na to, co mu práce v podmínkách home office přináší a co mu odnáší.

Zaměstnavatel

Pandemická situace ukázala, jak je důležité umět řídit a kontrolovat pracovní výkon a nespoléhat se jen na ústně podané informace od zaměstnance o tom, co se podařilo a co se (ne jeho vinou) nepodařilo. I obchodní zástupci mohou mít své denní plány a referovat o tom, jak byly naplněny. Tam, kde se zaměstnanci připojují na firemní server se dá dost lépe výkon sledovat a vyhodnocovat tím, jak informace a data nabíhají do systému. Postupem času spolupráce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem přechází z roviny kontroly toho, zda vůbec něco dělá, do roviny řešení obvyklých pracovních problémů.

Ekonomika

Prázdné kanceláře za které se dál platí obvyklý nájem nejsou pro hospodáře ničím příjemným a to i proto, že i prázdné kanceláře je třeba udržovat v provozuschopném stavu, třeba jen zajišťováním úklidu a kontrolou. Pokud si firma nenastaví dobře procesy, pak je provoz narušován i nečekanými vstupy zaměstnanců, přicházejícími si pro pomůcky a dokumenty, které k práci potřebují a tím se tak účinnost opatření snižuje.
Do problematiky vstupují i povinnosti, které ukládají pravidla pro obě strany a současně i rizika, která jsou hůře předvídatelná a analyzovatelná. Není to jen v nutné dohodě o výkonu práce z domu, ale i o ochraně osobních údajů, bezpečném výkonu práce a ochraně firemních dat.

Psychika

Největší negativní dopady z podmínek práce z domu jsou na psychiku. Lidé bez pravidelného kontaktu se svými spolupracovníky ztrácejí schopnost aktivně spolupracovat, nedbají tolik na svůj zevnějšek a nezískávají impulzy pro to, aby měli doma o čem komunikovat. Lidé působící dlouhodobě v podmínkách home office strádají a dostávají se pod nepříjemný tlak. Na to musí myslet především zaměstnavatel a pokud najde dostatečné výhody v zavedení práce z domu, je třeba aby sledoval nejen ekonomické dopady, ale i důsledky, které mohu negativně ovlivnit pracovní výkon celé firmy.

Autor: J.Novotný