nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Zjednodušený daňový doklad

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Zjednodušený daňový doklad

07:07 19.08.2008

patří do kategorie daňových dokladů. Oproti běžnému daňovému dokladu je možné vystavit tento typ daňového dokladu pouze za zákonem stanovených omezených podmínek.

Kdo může vystavit zjednodušený daňový doklad

Zjednodušený daňový doklad může vystavit plátce za zdanitelná plnění v maximální výši 10.000 Kč včetně daně z přidané hodnoty.

V kterých případech může vystavit plátce zjednodušený daňový doklad

Plátce může vystavit zjednodušený daňový doklad pouze v těchto případech:
uskutečňuje zdanitelná plnění s úplatou za hotové
prostřednictvím platební karty nebo šekem
nebo poskytuje služby prostřednictvím elektronických prostředků a jejich poskytnutí je podmíněno zaplacením a úplata za tyto služby je prováděna bankovním převodem

Kdy je plátce povinen vystavit zjednodušený daňový doklad

Zjednodušený daňový doklad je plátce povinen vystavit na požádání, a to ihned při uskutečnění zdanitelného plnění nebo při přijetí platby, pokud k přijetí platby dojde před uskutečněním zdanitelného plnění.

Kdy není možno vystavit zjednodušený daňový doklad

Zjednodušený daňový doklad není možné vystavit:
za zdanitelná plnění, pokud cena včetně daně přesahuje částku 10.000 Kč
v případě prodeje zboží, které je předmětem spotřební daně z lihu a tabákových výrobků za jiné než pevné ceny pro konečného spotřebitele.

Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu

obchodní firma nebo jméno a příjmení, popř. název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění
DIČ plátce, který uskutečňuje plnění
evidenční číslo daňového dokladu
rozsah a předmět zdanitelného plnění
datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí platby, podle toho, který den nastane dříve
základní nebo snížená sazba daně
částka, kterou plátce získal nebo má získat za uskutečňované zdanitelné plnění celkem

Může plátce vystavit běžný daňový doklad za zdanitelná plnění v maximální výši 10.000 Kč ?

V případě prodeje zboží, které je předmětem spotřební daně z lihu a tabákových výrobků za jiné než pevné ceny pro konečného spotřebitele MUSÍ plátce vystavit běžný daňový doklad, a to i v případě, že toto zboží prodal neplátci. V ostatních případech, kdy plátce uskutečňuje zdanitelná plnění v ceně obsahující daň celkem nejvýše 10.000 Kč s úplatou za hotové, prostřednictvím platební karty nebo šekem, nebo poskytuje služby prostřednictvím elektronických prostředků, přičemž jejich poskytnutí je podmíněno zaplacením a úplata za tyto služby je prováděna bankovním převodem, MůŽE plátce vystavit běžný daňový doklad.

Autor: JUDr. Eva Svobodová