nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Zaručená mzda

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Zaručená mzda

21:02 21.07.2009

Institut zaručené mzdy platí od ledna 2007 a někteří podnikatelé jej dosud nevzali na vědomí

Co je zaručená mzda

Samostatným nástrojem státní mzdové politiky je institut nejnižších úrovní zaručené mzdy. V podnikatelské sféře „nejnižší úrovně zaručené mzdy" nahradily „minimální mzdové tarify". Na základě vymezení v § 112 ost. 2 zákoníku práce se stanoví nejnižší úrovně zaručené mzdy pro 8 skupin prací, což zaručuje dostatečnou míru diferenciace prací odpovídající těmto skupinám.

Nařízení vlády

Nejnižší úrovně zaručené mzdy se stanoví nařízením vlády - aktuálně NV č. 567/2006 Sb. Osm skupin prací odpovídá charakteristice šestnácti platových tříd, která je uvedena v Příloze k zákonu č. 262/2006 Sb. A to tak že 1. skupina prací odpovídá charakteristice první a druhé platové třídy, 2. skupina prací odpovídá třetí a čtvrté platové třídě a tak dále. Pro každou skupinu prací je stanovena nejnižší možná úroveň zaručené mzdy.

Praktické použití

Pro nového zaměstnance by podle požadavků zaměstnavatele na náročnost práce za pomoci Přílohy č.1 k zákoníku práce měla být určena skupina prací, do které bude zařazen a této skupině odpovídá zaručená výše mzdy. Pokud zaměstnanec této zaručené výše mzdy nedosáhne, musí mu zaměstnavatel doplatit rozdíl mezi vypočtenou a zaručenou mzdou.
Prakticky to znamená, že například projektant na něhož jsou kladeny požadavky odpovídající charakteristice prací vymezené pro třídu 10 nemůže podle stávající vyhlášky dosáhnout za svojí práci nižší mzdu, než kterou uvádí skupina prací 5 a to je 12.000.-Kč.

Nejčastější omyly

Nejčastější chybou je přesvědčení zaměstnavatele, že například číšníkovi bude vyplácet pouze minimální mzdu s přesvědčením, že zbytek mu dá načerno, nebo si vydělá na nezdaněných tringeltech. Ani profese číšník, nemůže být hodnocena minimální mzdou, protože minimální mzda se přiděluje jen těm nejjednodušším pracím, nevyžadujícím téměř žádnou fyzickou ani duševní zátěž. (například hlídač, vrátný, uklízečka a to bez specifických úkolů na výkon profese).

Důsledky chyb

Při zjištění chyby v zařazení pracovníka a nevyplácení alespoň zaručené mzdy je zaměstnavatel povinen mzdu pracovníkovi za zjištěné období doplatit s patřičnými odvody. Z tohoto titulu pak dojde k vyměření úroku z prodlení, případně k dalším sankcím. Doporučuje se tedy před přijetím zaměstnance do pracovního poměru důsledně se seznámit s uvedenými předpisy, nebo se předběžně a nezávazně přihlásit na námi připravované koordinační dny organizované k této problematice. Dotazy můžete položit na konci této stránky.

Autor: J.Novotný