nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Zaměstnavatel

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Zaměstnavatel

09:22 10.11.2020

Pokud má firma vyjasněny procesy a postupy a už nelze je zvládat stávající silou, přichází do úvahy přijetí zaměstnance.

Vytvoření pracovního místa

Požadavků na vytvoření pracovního místa je více než hodně. Zaměstnavatel by si proto nejprve měl pročíst Zákoník práce a následně i Zákon o inspekci práce, který uvádí sankce za porušení jednotlivých ustanovení Zákoníku práce. Doporučuje se i případná konzultace se zaměstnavatelem, který má v této oblasti mnohaleté zkušenosti. Ne vše je možno splnit hned a proto by zaměstnavatel měl vědět, co upřednostnit a na čem začít pracovat. Jinými slovy, za co převzít riziko sankce za nesplnění.
K nejdůležitějším úkolům tak patří vytvoření náplně práce a kontrolního systému tak, aby bylo možno řídit i oblast odměňování na základě plnění pracovních úkolů na základě motivačních prvků zaměstnavatele. Další důležitý úkol spočívá v dokumentování.

Dokumenty

Z pohledu hrozících sankcí je asi prvním důležitým dokumentem evidence přítomnosti zaměstnance na pracovišti, která současně eviduje i čerpání přestávek a nepřítomnost související s překážkami. Nestačí tedy jen kartička, na které je stejnou propiskou po celý měsíc napsán příchod denně ve stejný čas a odchod přesně po osmi a půl hodinách.
Se zaměstnáváním pak souvisejí další dokumenty, jako například přidělování pracovních a ochranných pomůcek, čerpání stravenek, evidence pracovních cest a v zájmu zaměstnavatele i zápisy z pracovních porad podepsané účastníky.
Další dokumenty jsou součástí personální složky zaměstnance, kde se krom pracovní smlouvy a mzdových výměrů ukládá vše, co souvisí s výkonem práce i odměňováním. Patří sem i záznamy o provedených školeních a zdravotních prohlídkách. Jedním z nejméně oblíbených ale současně i jedním z nejdůležitějších dokumentů je dokument nazvaný PROHLÁŠENÍ a také Evidenční list důchodového pojištění známá pod zkratkou ELDP.

Řízení pracovního výkonu

Je třeba vzít v úvahu dva důležité faktory. Tím prvním je, že procesy ve firmě musejí být nejen dobře propracovány ale i srozumitelně popsány v interních směrnicích, s nimiž je zaměstnanec prokazatelně seznámen. To se ukáže jako důležité v době, kdy zaměstnanec začne postupovat jinak, než jak si to přeje zaměstnavatel.
Druhým důležitým faktorem je sám zaměstnanec. Ten je totiž je živý organismus s vlastním myšlením a vnímáním i schopností reagovat na podněty. Jeho motivace k práci je na rozdíl od zaměstnavatele naprosto odlišná. Zatím co zaměstnavatel má zájem dosahovat co nejlepších výsledků hospodaření, do čehož mohou zapadat i úspory v odměňování, zaměstnanec chce dosáhnout co nejvyšší odměny za výkon, který považuje za dostatečný. Zde přichází do hry personální práce, jejímž cílem je dosáhnout a udržet loajalitu zaměstnance k zaměstnavateli. A to je asi úkol, který patří k těm nejtěžším.

Pro zájemce poskytujeme seminář s ukázkami, jak pracovat s lidmi i s dokumenty.

Autor: J.Novotný