nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Výzkum a vývoj

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Výzkum a vývoj

10:15 05.01.2019

Investovat peníze do výzkumu a vývoje je chvályhodná cesta pro podnikatele, který se touto cestou chce dát. Může ale při tom narazit nejen na neúspěch svého snažení, ale i na finanční úřad.

Položky odčitatelné od základu daně

Nikomu není bráněno v tom, aby se pokusil přijít na něco nového převratného a pro lidstvo potřebného. Je to vlastně i součástí podnikání, když podnikatel přemýšlí, jak dospět k cíli lépe. Může při tom narazit na nečekané objevy ale i na problémy.
I stát podporuje takové úsilí prostřednictvím odčitatelné položky od základu daně, která vychází z projektu výzkumu a vývoje. Podpora ale nesměřuje tam, kde se podařilo náhodou něco zjednodušit, zlevnit, či zrychlit. Pokud podnikatel v euforii z náhodného úspěchu uplatní tuto odčitatelnou položku neoprávněně, tak narazí.

Výzkum a vývoj je věda

Samotný výzkum a vývoj podléhá pravidlům a jistým mantinelům, které oddělují seriózní výzkum od amatérského nadšenectví a náhodného štěstí. Definice výzkumu a vývoje je u nás zakotvena v zákoně a ten rozkrývá podrobnější cesty skutečného vývoje a výzkumu. Zákon o daních z příjmů pak upřesňuje podmínky pro uplatnění odčitatelných položek a pokud chce podnikatel opravdu jít cestou výzkumu a vývoje, měl by si prostudovat i příslušný pokyn řady D, vydaný MFČR.
Základem skutečného výzkumu a vývoje je vždy seriozní projekt, který stojí na začátku. Pro podnikatele je výhodné tento projet předložit finančnímu úřadu ještě před zahájením výzkumu a vývoje. Finanční úřad pak nemá důvod k pochybnostem o tom, zda projekt nebyl vytvořen dodatečně.

Projekt

Náležitosti projektu jsou vymezeny a jeho náplň stanovuje postupy, cesty, účastníky i časové údaje. Námitka, která se hned nabízí v tom, že takový dokument odhalí předem očekávané výsledky a může tak dojít ke ztrátě originality a prvenství není na místě. Projekt nepopisuje konkrétní postupy k dosažení prvku novosti a neřeší samotnou technickou nejistotu. Určení účastníků procesu, milníků postupů, potřebných nákladů souvisejících s vývojem neodhalí předem očekávané výsledky projektu, nehledě na to, že takový dokument nemůže být beztrestně neoprávněně šířen.

Podpora

Rada pro výzkum a vývoj vlády České republiky a Komora daňových poradců vytvořili certifikační projekt, jehož se mohou účastnit zájemci o tuto oblast. Úspěšní absolventi disponují odbornou připravenosti a příslušným certifikátem k tomu, aby byli schopni zatřídit konkrétní praktické situace v souladu se zákonem a správně uplatnit odčitatelné položky u podnikatelů, kteří se výzkumem a vývojem chtějí zabývat.
Nežádejte podporu u účetní. Ta má za úkol správně zaúčtovat, ale nemůže posoudit oprávněnost předmětných výdajů podle vašeho předem vypracovaného projektu, a dokumentů které při jeho realizaci vznikaly.

Autor: J.Novotný