nacházíte se: Hlavní stránka / V čem mi poradíte

verze pro tisk

Prohlášení poplatníka na rok 2021

20.01.2021

Každoročně bývají informace na toto téma v této době nejžádanější. Připomeneme tedy to nejdůležitější.

archiv článků

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

 • včasné a správné zaúčtování
 • srozumitelnost výsledků
 • trvalou možnost poradit se
 • předem znát cenu

 

V čem mi poradíte?

Zdarma návody a tipy které pomohou vám zvýšit zisk vám budeme zasílat každý měsíc.

Zvýšit zisk je možné zvýšením výnosů, nebo snížením nákladů.

Výnosy

 • Výnosy lze zvyšovat pomocí kvalitně prováděného marketingu, který dokáže přivést více zákazníků
 • Výnosy lze zvyšovat i zvyšováním kvality produktu, který vyniká nad konkurenčním produktem
 • Výnosy lze zvyšovat i dobře vedenou cenovou politikou

Náklady

 • Náklady lze snižovat především v oblasti variabilních nákladů a to hledáním vhodných úsporných opatření
 • Náklady lze snižovat efektivní obchodní politikou - usměrňováním nákupů
 • Náklady lze snižovat reorganizací interních procesů
 • Náklady lze snižovat efektivní mzdovou politikou

Meziroční navyšování zisku je věcí prestiže podnikatele.

Korigovat výši zisku lze prostřednictvím plánování hospodářských výsledků a jejich průběžného vyhodnocování s přijímáním včasných opatření.

Výše výsledného zisku je po celý rok ovlivňována chováním podnikatele a jeho rozhodováním.

Usilujeme o to, aby naši klienti měli řízení svého podniku pod kontrolou a k tomu jim poskytujeme celý rozsah našich služeb.

Výklad pojmů

 • Výnosy - částka, kterou se v účetnictví označují příjmy podnikatelského subjektu
 • Náklady - částka, kterou se v účetnictví označují výdaje podnikatelského subjektu
 • Variabilní náklady - náklady, jejichž výše se může měnit (mzdy, spotřeba PHM, kancelářské potřeby atd.)
 • Fixní náklady - náklady, které se nemění (nájemné, leasing, pojištění atd.)
 • Zisk - rozdíl mezi výnosy a náklady zjednodušeně řečeno „daňový základ" z něhož se vypočítá daň.