nacházíte se: Hlavní stránka / V čem mi poradíte

verze pro tisk

Nebezpečné podnikání

11.11.2019

Pokud podnikateli hrozí nebezpečí krachu, nebo vysokých sankcí, má vždy to několik příčin. Tou hlavní je nekvalitní podnikatelský záměr nebo jeho absence a tou další…

archiv článků

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

 • včasné a správné zaúčtování
 • srozumitelnost výsledků
 • trvalou možnost poradit se
 • předem znát cenu

 

V čem mi poradíte?

Zdarma návody a tipy které pomohou vám zvýšit zisk vám budeme zasílat každý měsíc.

Zvýšit zisk je možné zvýšením výnosů, nebo snížením nákladů.

Výnosy

 • Výnosy lze zvyšovat pomocí kvalitně prováděného marketingu, který dokáže přivést více zákazníků
 • Výnosy lze zvyšovat i zvyšováním kvality produktu, který vyniká nad konkurenčním produktem
 • Výnosy lze zvyšovat i dobře vedenou cenovou politikou

Náklady

 • Náklady lze snižovat především v oblasti variabilních nákladů a to hledáním vhodných úsporných opatření
 • Náklady lze snižovat efektivní obchodní politikou - usměrňováním nákupů
 • Náklady lze snižovat reorganizací interních procesů
 • Náklady lze snižovat efektivní mzdovou politikou

Meziroční navyšování zisku je věcí prestiže podnikatele.

Korigovat výši zisku lze prostřednictvím plánování hospodářských výsledků a jejich průběžného vyhodnocování s přijímáním včasných opatření.

Výše výsledného zisku je po celý rok ovlivňována chováním podnikatele a jeho rozhodováním.

Usilujeme o to, aby naši klienti měli řízení svého podniku pod kontrolou a k tomu jim poskytujeme celý rozsah našich služeb.

Výklad pojmů

 • Výnosy - částka, kterou se v účetnictví označují příjmy podnikatelského subjektu
 • Náklady - částka, kterou se v účetnictví označují výdaje podnikatelského subjektu
 • Variabilní náklady - náklady, jejichž výše se může měnit (mzdy, spotřeba PHM, kancelářské potřeby atd.)
 • Fixní náklady - náklady, které se nemění (nájemné, leasing, pojištění atd.)
 • Zisk - rozdíl mezi výnosy a náklady zjednodušeně řečeno „daňový základ" z něhož se vypočítá daň.