nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Ukončení roku 2020

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Ukončení roku 2020

15:28 07.10.2020

Období října je každoročně obdobím, kdy se začíná hodnotit ekonomická situace ve firmě a kdy se přijímají opatření k tomu, aby stávající rok hospodaření skončil co nejlépe.

Ztráty se nevyplácejí

Pokud firma končí ve ztrátě, je na pováženou, zda firma není pro své okolí problémem. Mnohdy může ztráta vzniknout jako důsledek strategického rozhodování, nejčastěji v investiční činnosti, nebo nezaviněnou - nejčastěji krizovou situací, jako je tomu u některých firem nyní. Přesto, že ztráta může být nezaviněná, nelze se s tím jen srovnat a konstatovat vznik problému. Řada firem hledá alternativy k tomu, aby docílila co nejlepšího výsledku a to je právě tím včasným a správným rozhodnutím a zvolením té správné cesty v podnikatelské praxi.

Optimalizace

Často se pod slovem optimalizace nesprávně skrývá „podvod". Takto firma situaci vnímat nemůže, chce-li na trhu dlouhodobě působit. Optimalizace spočívá ve včasném rozhodování o využití volných prostředků k posílení firmy nákupem potřebného vybavení, nebo i využitím marketingových nástrojů pro upevnění svého postavení na trhu. Reklamu lze dělit na účinnou a neúčinnou. Obě mají svůj význam. Neúčinná reklama ukazuje na chybné rozhodnutí manažera a na ni by měla navázat účinná opatření spočívající ve změně postupu. Pokud ale firma nakupuje neustále reklamu, která nepřináší ekonomický efekt, stává se taková reklama především v očích kontrolních orgánů podezřelou z účelovosti. Účinná reklama je taková, která přinese vyčíslitelný efekt, odpovídající požadavkům na objem výnosů docílených pomoci objemu vynaložených nákladů na reklamu. Včasná výměna hardware, či nákup nových technologií je rozumným usměrněním volných prostředků. Stejně bezpečné a výhodné je vložení volných prostředků do interiéru firmy, či do zvýšení péče o životní prostředí, bezpečného prostředí v okruhu působnosti firmy, nebo do vzdělávání zaměstnanců.

Inventarizace

Nedílnou součástí ukončení roku je vždy řádné provedení inventarizace a to jak dokladové, tak fyzické. Patří sem i inventarizace stavu pohledávek. Dokumenty z provedených inventur jsou součástí každé uzávěrky roku a jsou často i součástí kontroly v případě vzniku pochybností o správnosti vykazovaných údajů. Proto by inventarizace jako taková neměla být podceňována a je třeba jí věnovat značnou pozornost.

Vykazování

V současné době už zákazník nehledí tolik na webovou prezentaci, jako na to, co o sobě firma vypovídá prostřednictvím povinně ukládaných dokumentů do sbírky listin i prostřednictvím údajů uvedených ve veřejných rejstřících. Pokud se webová prezentace značně odklání od povinně zveřejněných údajů, indikuje to vznik podezření a zkušený zákazník se raději podívá po jiném partnerovi. Oproti povinně zveřejněným údajům ve sbírce listin a v rejstřících se rozporuplná reklama stává pro firmu kontraproduktivním nástrojem rozvoje obchodu.

S rozumem v hrsti

Podnikatelské prostředí nebylo nikdy klidné a bezpečné a to platí i dnes. S blížícím se koncem roku by podnikatelé měli brát rozum do hrsti, upevňovat své týmy, stabilizovat procesy a nenechat se vlákat do marketingových her. I zákazník nabírá zkušenosti a už si nenaběhne na fingované slevy, akce a plané sliby. Správně uzavřený rok a jeho zdanění je klíčem k bezpečnému podnikání i v dalších letech.

Autor: Martin Novotný