nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Účetní závěrka 2018

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Účetní závěrka 2018

16:26 06.11.2018

Pokud se domníváte, že do konce roku je dost času a že ukončení roku je jen záležitostí jedné klapky na počítači označené „Enter", tak doporučujeme co nejrychleji opustit podnikatelské prostředí. Pro ostatní máme několik informací.

Pravdivý a poctivý obraz hospodaření

K tomu by se měl dobrat každý podnikatel ve vlastním zájmu. Pokud výstupům z účetnictví nerozumí a dokonce rozumět nechce, nejen že se nedostane k výsledkům, ale hrozí mu mnoho nebezpečí. Jakých?

  • kontrola označí účetnictví za neprůkazné a udělí vysokou sankci
  • šikovná účetní by mohla takového podnikatele roky okrádat, aniž by si toho všiml
  • dříve nebo později se dostane do neřešitelných ekonomických problémů

Je tedy v zájmu podnikatele, aby zjistil jakým disponuje majetkem, jaký objem materiálu a zboží drží na svých skladech, jakými disponuje penězi a ceninami, komu dluží a kdo dluží jemu. K tomu slouží povinná inventarizace na konci účetního období.

Inventarizace

Účetní jednotka provádí fyzickou a dokladovou inventarizaci na základě vnitřní směrnice o inventarizaci. Nedílnou součástí inventur jsou inventární soupisy, podle kterých je stav kontrolován. Inventura obvykle zjistí rozdíly mezi účetním a skutečným stavem a tyto rozdíly se pak řeší jako přebytky, manka a škody. Viníci takového zjištění jsou pak voláni k odpovědnosti. Pokud se fyzická inventura neprovádí, je viníkem jednoznačně podnikatel, v případě právnické osoby jednatel, či předseda představenstva.
Inventura může včas odhalit nekalou činnost některých zaměstnanců, či slabou ochranu majetku před zákazníky, či obchodními partnery. Inventura pohledávek připomene obchodním partnerům, že dluží a pokud dluh rozporují, je takový rozpor řešen včas.

Dokumenty

Obvykle firma disponuje povinnými směrnicemi (např. o inventarizaci), inventárními soupisy, protokoly o zjištění rozdílů a škodními protokoly. Před tím, než se začne zpracovávat přiznání má šéf k dispozici celý pořadač listin, které dokumentují stavy na jednotlivých účtech a identifikují zůstatky. Až poté co odsouhlasí výsledky inventury, lze začít zpracovávat přiznání k dani z příjmů.

Kontrola

Pokud se účetnictví shora uvedeným způsobem neprovádí, je podnikatel neustále v nebezpečí sankcí a to po několik let. Možná tedy stojí za to se zamyslet nad tím, zda při rozhodování o službách není výhodnější upřednostňovat kvalitu před cenou!? Většinou s tímto přesvědčením souhlasí ti, co prošli přísnou kontrolou.

O těchto záležitostech hovoříme na našich setkáních s podnikateli, na která se můžete předem nezávazně přihlásit i vy a budete také dostávat včas informace o připravovaném konání.

Autor: Bc. Martin Novotný