nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Tajemství úspěšného řízení firmy

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Tajemství úspěšného řízení firmy

17:22 10.05.2019

Kdo by v podnikání nechtěl uspět? Mnoho podnikatelů se ale naděje na úspěch předem vzdává a vymění jí za slepou víru v zázrak.

Pevné základy

Pokud firma stojí na svých pevných základech, vybudovaných na kvalitním podnikatelském záměru, který předem vyloučí zbytečné ztráty a chybné kroky, má naději zkrátit si tak cestu k dosažení úspěchu. Dobrý podnikatelský záměr je pro mnohé podnikatele jediným šéfem, který řídí kroky podnikatele. Nespílá mu, nenutí jej, jen říká, jak to má být. Pokud se jím podnikatel neřídí z důvodu své pohodlnosti, věčného odkládání a nechtění, bude potrestán neúspěchem.
„A co takhle podnikatelský záměr zrušit a řídit firmu intuitivně?" To je často používaný postup, který ale až za běhu objevuje chyby, kterým se by dalo s dobrým podnikatelským záměrem předem vyhnout. Podnikatelský záměr lze vytvořit kdykoliv a lze jej i modifikovat podle vývoje okolností. Podnikatelský záměr je důležitým know-how firmy a firma by jej měla opatrovat jako jeden z nejdůležitějších a neustále aktualizovaných dokumentů. Dokáže totiž odkrývat slabá místa a tím dává možnost je posílit.

Nástroje podnikatele

Prvním a nejdůležitějším nástrojem je schopnost hospodařit. Spočívá v umění nakládat s penězi tak, aby příjmy pokrývaly všechny potřebné výdaje a ještě umožnily vytvářet rezervy na slabší období, nebo nenadálé výdaje.
Druhým stejně důležitým nástrojem je schopnost posoudit a rozhodnout. Týká se to zejména smluvních ujednání, nákupů a čerpání služeb, u nichž platí, že nejlevnější není nejlepší.
Firmy, které zaměstnávají lidi potřebují disponovat s nástrojem, který se nazývá schopnost řídit a kontrolovat pracovní výkon. Ten kdo si myslí, že zaměstnanci budou loajální automaticky bez ohledu na prostředí v němž vykonávají práci tak se hluboce mýlí.
Uvedené základní nástroje otevírají cestu i k dalším důležitým podmínkám, potřebným k dosažení úspěchu. Těmi je například kvalitní účtování, bezpečné prostředí a budování dobrého jména.

Vztah k zákazníkovi

Tam kde je zákazník považován za oběť svého podnikání a nehledí se na jeho potřeby, představy a zájem, má podnikání omezenou budoucnost do doby, než se najde konkurent s jiným vztahem k zákazníkovi. To jaký má podnikatel vztah ke svému zákazníkovi, zákazník dobře a brzo vycítí. Pokud se k tomu přidá i nezodpovědný přístup k životnímu prostředí, agresivita a nespolehlivost, výsledek se dostaví poměrně brzy, jak se už v mnohých případech ukázalo.

O krok napřed

Není možné ustrnout nad stávajícími uspokojivými výsledky. Nejen v oblasti informačních a komunikačních technologií, ale i oblasti vývoje legislativy a společenského prostředí je třeba situaci sledovat vyhodnocovat a jít s dobou, lépe řečeno, pokusit se být o krok napřed. Nejen zákazníci, ale především spokojení zaměstnanci musejí pociťovat důvěru v pevný, rozhodný, odpovědný a proto úspěšný podnikatelský subjekt. V tom všem je tajemství úspěšného řízení firem.

Autor: J.Novotný