nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Švarcsystém jako řešení?

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Švarcsystém jako řešení?

10:56 26.02.2019

Každý slušný podnikatel, který zaměstnává lidi potvrdí, jak velmi obtížně bojuje s konkurencí, která se nebojí jít za hranu pravidel a získává tak i dlouhodobě konkurenční výhodu, jak bojuje s vysokými mzdovými náklady, které zvyšováním minimální a zaručené mzdy postupně narůstají stejně, jako narůstají i ostatní režijní náklady díky zvyšování cen na vstupech, takže nakonec nezbývá než rozhodnout, jak s minimálním rizikem udržet provoz, a mnohdy dojde i na úvahy o švarcsystému.

Zakázaná cesta

Myšlenka na zbavení se ohromných odvodových povinností prošla několika zákazy a byla definována jako porušení platných pravidel s poněkud drastickými dopady. Inspekce práce je tou institucí, k níž docházejí podněty a podání od těch, kteří jsou motivováni k tomu, aby někoho na něco upozornili. Mnohdy je ale sankce sice oprávněná z titulu faktického provedení. Pokud by zaměstnavatel důsledně četl pravidla a řídil se jejich dikcí, pak by se sankci často vyhnul. Pojmy jako skrytý pracovní poměr, švarcsystém, práce načerno a podobně by z praktického života mohly zcela vypadnout, kdyby zaměstnavatelé dobře znali zákony a dokázali naplňovat jejich ustanovení.

Práce na živnostenský list

Práce živnostníků pro firmy není zakázána, pokud nenaplňuje znaky závislé práce. Pro zaměstnavatele to znamená, že se musejí seznámit dobře s platnými ustanoveními zákoníku práce a vytvořit takové podmínky, aby splňovaly přísné parametry příslušných ustanovení. S tím je spojená i patřičná administrativa a průkazná evidence. Velmi důležité je i to, aby sám živnostník pochopil, že naplňuje obchodní a nikoliv pracovní vztah. Jako živnostník se držitel živnostenského oprávnění chová v rámci ustanovení podepsané obchodní smlouvy. Na základě obchodní smlouvy fakturuje a jedná se svým odběratelem, který není jeho zaměstnavatel. Právě nepochopení na straně živnostníků je nejčastějším důvodem k sankcím, protože nepřipravení živnostníci poskytují kontrolnímu orgánu informace, které pak kontrolora vedou k vyjádření svého konečného stanoviska na základě získaných důkazů. Není nic neobvyklého, kdy živnostník hovoří o svém obchodním partnerovi jako o šéfovi, o svém úkolu jako o práci a vůbec neví, jakou smlouvou se řídí a co je jeho úkolem.

Když firma chybuje

Pokud dojde u firmy k sankci za porušení platných předpisů, lze vystopovat, že příčiny spočívají v nepochopení pravidel a z toho titulu dochází i k nesprávným postupům. Podceňování administrativy i smluvních vztahů ve formě používání nevhodných bezplatných vzorů a nevedení povinných evidencí dává důvod ke vznášení pochybností a z nich pak k udělování sankcí. To se týká především případů, kdy firma využívá práce živnostníka. Pokud chybí smlouva a pokud nejsou naplňována její ustanovení, posoudí kontrolní orgán takovou práci nejčastěji jako skrytý pracovní poměr.

Autor: Jiří Novotný