nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Stres na pracovišti

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Stres na pracovišti

13:18 01.09.2022

Obvykle se zabýváme především účetními a daňovými problémy. Nezdravý stres na pracovišti ale s tím také souvisí.

Situace ve firmě

Většina podnikajících subjektů v posledních letech prožívá turbulenci problémů, které silně zasahují do firemní ekonomiky. Vznikající problémy vyžadují činit různá opatření a někdy i snižují stabilitu hospodaření. Řešení leží na bedrech manažerů, kteří se musejí aktuálně, ale raději s předstihem, s takovou situací vyrovnávat. Například povinné zavedení home office nejen že přineslo nutnost zajistit, aby zaměstnanci nebrali práci z domu jako jednu z forem dovolené, ale aby podávali potřebný výkon ve změněných podmínkách. Současně na zaměstnavatele padla odpovědnost za zajištění bezpečné práce a nutnost lépe měřit pracovní výkon. Při tom všem obvykle padaly tržby a jen stěží se udržoval provoz firmy s rozumnými režijními náklady.

Stres manažera

Do určité hladiny je pro manažera stres přínosem a podporuje jeho výkon. Překročení únosné hladiny ale může mít velmi negativní dopady na celou firmu v případě, kdy manažer není schopen udržet sám sebe v klidu, zvyšuje hlas na své podřízené a panikaří. Jeho úkol je ale v tom, aby naopak povzbuzoval tým k výkonu. Je při tom na místě informovat zaměstnance o situaci, ale současně je třeba nestrašit a nevyhrožovat. Je třeba společně vyhledávat cesty vedoucí k tomu, jak z problémů ven, vést tým, jít příkladem a snášet příkoří i na sobě.

Nezvládnutí situace

Manažer, který není dostatečně připraven zvládat výkyvy úspěšných a neúspěšných období, není člověkem na svém místě. Pokud vytváří na pracovištích paniku a nejistotu, tak tím oslabuje celý tým i jeho schopnost situaci cíleně zvládnout. Zejména tam, kde zaměstnanci přicházejí do přímého kontaktu se zákazníkem je nezbytné zabránit tomu, aby pracovali pod nezdravou hladinou stresu. Zákazník to totiž pozná a raději odchází jinam. Jednak proto, že nechce přebírat stres na sebe a také proto, že vidí nejistotu ve firmě, která sice deklaruje kvalitu, ta však pod stresem často pokulhává. Jak může být poskytován kvalitní produkt z roztřesených rukou a zastřené mysli zaměstnance? Vznikají chyby a ty se velmi rychle promítnou do hospodářských i obchodních výsledků firmy - pochopitelně negativně.

Kvalita manažerů

Vysoká profesní úroveň člověka ještě neznamená úspěch. Pokud stojí v manažerské funkci, musí ještě umět řídit a usměrňovat pracovní výkon lidí, které řídí. Ti rovněž velmi citlivě vnímají změny v prostředí, což má neblahý vliv na jejich pracovní výkon. Navíc jsou často odkázáni na informace, které mohou být úmyslně zkreslené s cílem někoho poškodit ve svůj prospěch. Manažer musí umět sledovat, co se v týmu děje, vyhodnocovat situaci a dbát na klidný a potřebný výkon k tomu, aby firma i ta obtížná období úspěšně přečkala.

Autor: J.Novotný