nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Souvislosti s pracovní cestou

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Souvislosti s pracovní cestou

08:04 20.11.2021

Ačkoliv jsme už několikrát publikovali problematiku pracovních cest, stále se projevují stejné problémy, které obvykle končí přinejmenším doměrkem z provedené kontroly a mnohdy mají některé cesty i mnohem horší důsledky.

Oblast vedení účetnictví

Tato oblast se příliš moc nezabývá podmínkami pro uskutečnění pracovní cesty a omezuje se jen na správné vyúčtování pracovní cesty. Pro účetní není ani důležitá zpráva z pracovní cesty, která je naopak velmi důležitá pro kontrolní orgán. V účetnictví se tak mohou nesprávně objevit cestovní příkazy z cest, které byly spíše výletem, nebo řešením soukromých záležitostí v krajním případě i rekreací. Účetní nemá možnost takové nepravosti odhalit a vždy spoléhá na to, že ten, kdo na pracovní cestu někoho vysílá, tak dobře ví, co je v mezích zákona.
Finanční úřad pak po několika letech si takzvané „Cesťáky" vytáhne ke kontrole a pátrá po tom, zda pracovní cesty uplatněné v nákladech firmy měly ekonomickou souvislost s podnikáním, zda odpovídají dikci zákona a zda jsou správně vyúčtovány. Za správnost vyúčtování neodpovídá účetní, ale ten, kdo údaje uvádí do cestovního příkazu a ten, kdo je schvaluje - tedy zaměstnavatel.
Na straně účetní je povinností použít správný účet a pokud se na tom dohodne s odpovědným manažerem, tak i správná sazba a propočet.

Oblast personalistiky

V této oblasti se zkoumají podmínky pro uskutečnění pracovní cesty, tedy zejména pracovní smlouva, platná zdravotní prohlídka, vnitřní předpisy a proces související s vysláním na pracovní cestu. I do této oblasti může zavítat kromě místně příslušné Inspekce práce kontrolující finanční úřad a po nahlédnutí do personálních dokumentů, kde není uveden souhlas zaměstnance s pracovní cestu, nebo je nesprávně určeno místo výkonu práce může náklady na pracovní cestu vyřadit.

Oblast bezpečnosti práce

V této oblasti je takové množství povinností na straně zaměstnavatele, že velmi často je některá z nich porušena. Porušení povinností při plánování a uskutečnění pracovní cesty vede k tomu, že důsledky z mimořádných událostí dopadají na bedra zaměstnavatele, který si tyto povinnosti uvědomuje obvykle až když je pozdě. V návalu událostí se občas někdo pokusí tyto povinnosti nahradit doplněním antidatovaných dokumentů a někdy i falešných podpisů. Tím se ale dostává do oblasti trestné činnosti a to už je oblast na jiný článek.

Našim klientům a nejen jim poskytujeme seminář, který problematiku shrnuje do jednoho velmi srozumitelného celku

Autor: J.Novotný