nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Soubor vnitřních předpisů

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Soubor vnitřních předpisů

12:34 26.09.2022

Vydat vnitřní předpis není pro firmu jen administrativní záležitostí, ale často i vedle všech povinnosti i výhoda. Zkušená firma tak disponuje souborem vnitřních předpisů, které udržuje a rozšiřuje.

Proč vnitřní předpis?

Především proto, aby se dosáhlo jednotného postupu a jednotného vnímání především tam, kde zákon dává k dispozici varianty nebo nějaká limitní řešení. Bez vnitřního předpisu mohou pracovníci postupovat sice podle platných pravidel ale každý jinak. Nejednotný postup může v určitých chvílích směřovat k něčemu, co by mohlo být i diskriminující. Příkladem mohou být mzdová ohodnocení, kde na stejné pozici jsou vypláceny různé odměny a ty mohou mít souvislost s délkou praxe, případně s jinými parametry o kterých právě rozhoduje vnitřní předpis. Podobně Pracovní řád určí pravidla ve firmě například počátek a konec pracovní doby, aby se předešlo úvahám o tom, co je a co není přesčasová práce.

Jak na vnitřní předpis?

Nejprve je třeba vědět, kde a proč je vhodné předpis vydat. Obvykle je to tam, kde je možné používat variantní řešení tak, jak to umožňuje Zákoník práce. Někde to určuje zákon jako například v oblasti GDPR nebo AML. Vnitřním předpise se určí jednotný postup, který odpovídá dikci platného zákona a neodporuje mu. Proto je třeba nejprve se se zněním příslušného zákona seznámit. Nesprávné ustanovení, nebo ustanovení odporující vyšším právním normám vnitřní předpis zneplatňuje.

Administrativní náročnost

Aby se stal vnitřní předpis závazným dokumentem, musí splňovat administrativní předpoklady, jimiž se vyvrátí případné námitky o tom, od kdy a pro koho předpis platí a zda vůbec platí, kým byl vydán a zda je nedělitelnou součástí firemní dokumentace.

Podpora

My používáme vnitřní předpisy po celou dobu existence firmy. Každoročně tyto předpisy podléhají vnitřnímu auditu a jsou tedy vždy platné a účinné. Celý pracovní tým je přijímá, protože vnitřní předpisy jasně stanoví pravidla, která si společně projednáváme a ustanovíme. Vyhýbáme se tak nedorozuměním a sporům. Zájemcům, kteří si také chtějí určit jednotná pravidla rádi poskytneme své zkušenosti.

Autor: Jiří Novotný