nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Souběh funkcí 2018

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Souběh funkcí 2018

09:06 16.05.2018

Jako na houpačce je rozhodování o tom, zda statutární zástupce může vykonávat funkci ředitele. Dosavadní zákaz souběhu funkcí opět zvrátil Nejvyšší soud tím, že uvedl, že pracovní smlouvy členů statutárních orgánů společnosti už nepůjde označit za neplatné.

Nenechme se mýlit

Pro statutární orgány platí, že výkon jejich funkce se řídí zákonem o obchodních korporacích a nikoliv zákoníkem práce. Znamená to tedy, že jednatel je jednatelem s plnou odpovědností za hospodaření firmy a také za její chování na trhu i když sám navíc vykonává funkci ředitele, nebo ve firmě po pracovní době třeba uklízí. Odpovědnost za hospodaření firmy nelze u statutárního orgánu omezit pracovněprávním vztahem, i když i jednatel má možnost některé výhody podle zákoníku práce čerpat. Například cestovní náhrady, stravenky a bonusy podle vnitřních předpisů firmy, pokud je v nich takové ustanovení uvedeno.

Odměna

Jednateli určuje výši odměny rozhodnutí valné hromady, nebo případně i rozhodnutí jediného společníka. Výše odměny by měla zahrnovat vše, co se od jednatele očekává a co se mu za to nabízí. Pokud je jednatel připraven a schopen vykonávat nějaké další speciální činnosti, není třeba k nim uzavírat pracovněprávní vztah. Smlouva o výkonu funkce jednatele tak pokryje vše, co jednatel pro firmu činí. Tam, kde není uzavřena jednatelská smlouva, může dojít k překvalifikování vyplacených odměn.

Ředitel

Výkon funkce ředitele je v případě, že jej vykonává jednatel spíše obchodní strategií. Nelze tedy v pozici jednatele postupovat jednoznačně podle zákoníku práce a čerpat například přesčasové hodiny, nebo dovolenou. V takovém případě je ředitel v pracovně právním poměru a jednatel ve funkci ředitele posuzován odlišně, dojde-li k problému.

Hospodaření

Hospodaření je základním kamenem existence podnikatelského subjektu. Neschopnost správně rozdělit výnosy na krytí nákladů a vytváření prostoru na investice, opravy a rezervy pro horší časy je z pohledu platných zákonů problémem pro statutární orgány, na které v případě, že hospodaření nezvládají, dopadá odpovědnost. Postupuje-li firma v rozporu s principy hospodaření a dostává tím do potíží sebe i své okolí, stává se středobodem kontrolních a dalších orgánů, jejichž úkolem je vyvodit odpovědnost. Jednatel ve funkci ředitele nemá možnost se bránit třeba tím, že v době vzniku problému čerpal dovolenou.

Platí nadále

Po celou dobu diskuzí nad souběhem funkcí platí, že jednatel může vykonávat další činnost podle pracovní smlouvy nebo podle Dohody o provedení práce, ať už je to administrativní, nebo manuální činnost. Vždy však bude posuzováno, zda je to pro firmu, kterou řídí a za kterou odpovídá výhodnější, než kdyby na výkon činnosti přijal někoho jiného. Pokud si svůj postup obhájí, jako ekonomicky pro firmu výhodný, nelze proti tomu v podstatě nic namítat.

Autor: J.Novotný