nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Síla vnitřních směrnic

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Síla vnitřních směrnic

07:59 26.05.2022

Do interních směrnic se firmy vcelku nerady pouštějí. Důvodem je jednak to, že nevědí jak na to, dále panuje i obava z důsledků případných chyb ve směrnici. Ti nejzkušenější si uvědomují, že směrnici je třeba udržovat v aktuálním znění v souladu s neustále se měnícími zákony a to bere čas.

Význam směrnice

Zákony, zejména pak Zákoník práce dává poměrně širokou možnost volby postupů pro zaměstnavatele v rámci limitů, které jsou předem nastaveny. Je tedy často na zaměstnavateli, jakou cestu zvolí a pokud nepřekročí meze definované Zákoníkem práce, může si své rozhodnutí usměrnit podle vlastních potřeb a ty pak zakotvit do směrnice. Od doby vydání nebo účinnosti je pak usměrněný postup, který je v souladu s vyššími právními normami pro všechny uvnitř firmy závazný do doby, než dojde k další případné změně. Pokud v průběhu času dochází k porušování vnitřní směrnice, může zaměstnavatel účinně zasáhnout a pokud dojde ke stížnostem a nebo dokonce k pracovněprávnímu sporu, bere i soud směrnici jako závaznou, pokud byla řádně a prokazatelně implementována zaměstnancům.

Absence směrnic

Pokud firma vnitřní směrnice nemá, nebo pokud o nich zaměstnanci nevědí, případně úspěšně předstírají, že o nich nevědí, oslabuje to manipulační prostor uvnitř firmy. Druhým problémem může být i to, že dochází k nežádoucím kreativním postupům některých jedinců, kteří své postupy často úspěšně obhájí, pokud nejsou v rozporu se zákony. Absence směrnic také dává signál zaměstnancům o tom, že si vedení firmy není zcela jisto svými představami o tom, jak docílit úspěchu a v některých situacích dokonce tápe.

Správná směrnice

  • Musí být srozumitelná a v rámci jednoznačnosti co nejstručnější, neumožňující dvojí výklad svých ustanovení.
  • Musí mít administrativní náležitosti spočívající ve správném a důsledném označení zaměstnavatele, okruhu své působnosti, doby počátku účinnosti a podpisu odpovědné osoby.
  • Je na místě, aby směrnice, ať už jsou ve formě Rozhodnutí, Pokynu, Opatření, Nařízení...atd., byly systematicky označovány a číslovány.
  • Při větším počtu směrnic je vhodné vydat dokument, který pro dané období (nejlépe rok) uvede soupis platných vnitřních předpisů.
  • Směrnice je třeba neustále udržovat v platnosti a to při změně podmínek, nebo při změnách v zákonech.
Do našich produktů patří i odborná konzultace a pomoc při zpracování interních předpisů.

Autor: J.Novotný