nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / První incidenty

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

První incidenty

07:37 15.05.2018

Ještě nezačalo Nařízení známé jako GDPR platit a už se někteří nedočkaví občané hlásí o svá práva být zapomenut.

Žádosti

Do firem přicházejí různými cestami žádosti o výmaz údajů, často i neoprávněně, jelikož se jedná o údaje uvedené na účetních dokladech, které slouží především k prokázání účelně vynaložených výdajů na ekonomickou činnost podnikatele. Firmy to ale nepodceňují a poctivě zaznamenávají tyto žádosti do svého nově založeného pořadače a k žádosti přidávají o svou odpověď, v níž žadatele označeného jako subjekt údajů informují o tom, jak je jeho požadavek vyřízen.

Realizace

Bylo by jistě chybou ukončit žádost jen pouhou e-mailovou odpovědí. Dá se předpokládat, že některé žadatele takový postup neuspokojí a budou se domáhat kontroly. Z toho důvodu je třeba nastolit důslednost a být připravení na návštěvu inspektora, který nahlédne do dokumentace sloužící k prokázání ochrany osobních údajů. Bude se zajímat o to, zda osobní údaje jsou opravdu chráněny a zda nemůže dojít k jejich úniku.

Pokuta

Může se stát, že s vývojem času bude nutno některé dokumenty, postupy a procesy ještě upravit. Úpravy se provedou buď na základě vlastního poznání, že přijatá opatření nedostačují, nebo i na základě případného doporučení. Pokud ale podnikatel nemá žádné, tedy ani nedostačující doklady prokazující, že chrání osobní údaje může se dočkat pokuty. Lze předpokládat, že výše pokuty bude taková, aby odradila od neplnění platných pravidel.

Nezapomeňte

Je třeba, aby si podnikatelé uvědomili vážnost situace a ujasnili si vztahy se svými zpracovateli, kteří musejí poskytnout garance odbornosti, technického a procesního zabezpečení a schopnost zpracovávat osobní údaje v souladu s dikcí Nařízení. Mnozí zpracovatelé, pokud budou schopni garance poskytnout budou od správců vyžadovat, aby jim osobní údaje předkládali ke zpracování v souladu se zásadami zpracování tedy především v minimalizované podobě. K této problematice je vhodné projít jednodenním školením pro Správce, kde se dozví, jak se zásady Nařízení naplňují.

Autor: J.Novotný