nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Proti praní špinavých peněz v roce 2022

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Proti praní špinavých peněz v roce 2022

13:04 24.05.2022

Snaha o zabránění trestné činnosti se přesouvá z orgánů činných v trestním řízení i na takzvaně povinné osoby, jejichž okruh se postupně stále rozšiřuje a jejichž povinnosti narůstají.....

AML zákon

Pro nás již od roku 2008 platí Zákon č. 253/2008 Sb., který se zabývá některými opatřeními proti praní špinavých peněz, proti podpoře terorismu a proti šíření zbraní hromadného ničení. K tomuto zákonu se samozřejmě váží i další právní normy, především Trestní zákoník, dále pak Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a některé další právní normy. Povinnými osobami jsou v podstatě všichni ti, kolem kterých by mohla probíhat nějaká nezákonná činnost. Povinnými osobami jsou právnické osoby proto, aby činily opatření k zabránění takové činnosti, nebo aby v případě, že nesplní zákonné povinnosti nesly spoluodpovědnost, pokud tomu zabránit mohli a neučinily tak.

Limity

Limitem k odpovědnosti není jen profese, kterou povinné osoby vykonávají, ale je jím i objem obchodu a osoby, které se obchodu účastní, byť třeba jen jako zprostředkovatelé. V AML předpisech nehraje roli jen určená hranice či limit, ale i čas, jehož jednotkou je obvykle „neprodleně", nebo „bezprostředně". Není tedy na co čekat. Tak, jako se musí se Zákoníkem práce seznámit každý zaměstnavatel, musí se s AML zákonem seznámit každá právnická osoba i osoba, která se zabývá obchodní, či poradenskou činností, nebo odborností související s podnikatelským prostředím a praxi.

Podstata AML

Dá se konstatovat, že v rámci obchodních aktivit je třeba dbát na to, s kým se obchoduje a o čem je obchod. V prodejně novin a časopisů se nejspíše nevyskytne případ, který vyžaduje ověřit osobu, která si jde koupit noviny (přestože ani zde se nevylučuje nebezpečí vzniku problému), ale při obchodu s produkty už taková situace může nastat. Proto si právnická osoba vymezí okruh možných rizik v dokumentu nazvaném Hodnocení rizik a podle něj potom postupuje v souladu se zákonem 253/2008 Sb., v platném a účinném znění. Největší důraz je kladen na identifikaci osob před zahájením obchodu tak, aby se pokud možno minimalizovalo nebo vyloučilo nebezpečí praní špinavých peněz, podpory terorismu a šíření zbraní hromadného ničení. Do hry vstupuje FAU, Finanční analytický úřad, který přebírá informace a pokračuje v šetření, pokud právnická osoba pojala podezření o tom, že obchod není zcela čistý.
Určitě se nedoporučuje podceňovat AML povinnosti, protože by mohlo dojít ke spoluvině, pokud by se ukázalo, že povinná osoba nesplnila své zákonné povinnosti.

Školení a dokumenty

Povinná osoba musí vypracovat dokumenty, které pro tuto oblast použije a musí i proškolit všechny své zaměstnance, kteří by mohli i z nevědomosti porušit povinnosti právnické osoby.
V rámci našich produktů jsme připravili školení nejen našich klientů ale i zájemců, kteří chtějí mít v pořádku své povinnosti. Stačí se jen přihlásit a domluvit si termín v němž zájemce nejen seznámíme s povinnostmi v této oblasti, ale pomůžeme i s vytvořením povinných dokumentů.

Autor: Jiří Novotný