nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Proti praní špinavých peněz

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Proti praní špinavých peněz

10:15 24.09.2020

Dokumentů označovaných zkratkou AML (anti money laundering) přibývá a jejich objem se rozšiřuje.

K zákonu 253/2008 Sb.

Náš zákon jasně definuje společenskou odpovědnost za boj proti praní špinavých peněz, které vznikají nikoliv jen vyloupením bank, ale především trestnou ekonomickou činností. Zákon se opírá a navazuje na mezinárodní spolupráci a na předpisy, které v této oblasti vznikají. Obrací se ale i na vnitřní trh a na opatření proti případným podvodům, které „špinavé peníze" generují a dále s nimi manipulují při jejich „praní". Odpovědnost za bránění takovým praktikám se vztahuje na široký okruh profesí, k nimž patří kromě advokátů a notářů i daňoví poradci účetní, obchodníci s nemovitostmi, s ojetými auty, provozovatelé různých bazarových prodejů, aukcí, zprostředkovatelů a podnikatelů přicházejících do styku s velkým objemem obchodu s neznámými obchodními partnery.

Podnikatelé a firmy

Součástí povinností všech povinných osob, které jsou vyjmenovány v paragrafu 2 předmětného zákona, je vytvořit interní systém ochrany a pravidelně i prokazatelně o něm školit zaměstnance. Absence systému stejně jako absence školení může způsobit firmě problém, pokud se šetřením zjistí, že praní peněz proběhlo přes podnikatele, který o tom sice nevěděl, ale nepřijal potřebná opatření k tomu, aby se mu pokusil zabránit. Z tohoto pohledu je zákon 253/2008 Sb. v platném znění doporučován k prostudování.

Stejně jako GDPR

Podnikání v dnešní době už nespočívá jen v poskytování svého produktu spokojeným zákazníkům, ale v řadě povinností, které mají dlouho dobou, nebo spíše trvalou platnost. Stejně tak, jak je podnikatel povinen provádět fyzické inventarizace na konci každého účetního období, je povinností analyzovat nebezpečná rizika, chránit osobní údaje a bránit praní špinavých peněz. Ve snaze podpořit nejen naše klienty, ale i další podnikatele, kteří chtějí podnikatelským prostředím procházet bez nebezpečí sankcí pořádáme semináře, na které je možné se předem nezávazně hlásit.

Semináře

Naše společná setkávání jsme nuceni s ohledem na pandemii přizpůsobit situaci a proto přecházíme na elektronický systém. Z původních setkání s využitím systému SKYPE nyní přecházíme na vývojově novější platformu s možností využívat lépe i grafiku. Můžeme tedy i zvětšit okruh těch, kteří se chtějí připojit a sdílet aktuální odborné informace.

Autor: J.Novotný