nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

16:04 08.12.2018

Zákon 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu patří mezi zákony, které by si měl každý podnikatel důsledně prostudovat.

Povinné osoby

Zákonem vyjmenované podnikatelské subjekty jsou těmi, kdo jsou potenciálně zneužitelné pro praní špinavých peněz. Dlouhý seznam, který se postupně rozšiřuje je třeba prostudovat. S největší pravděpodobností se tam mnoho podnikatelů najde a tím na ně padnou další povinnosti.

Identifikace a kontrola klienta

Kontrola dokladů byla donedávna doménou jen policie, dnes je situace jiná. Kontrolovat doklady může a musí i obchodní partner před uzavřením obchodního vztahu. Zaznamenané údaje nijak nenarušují povinnosti vyplývající z ochrany osobních údajů dle GDPR.

Podezřelý obchod

Zákon definuje nejčastější atributy podezřelých obchodů, a v komentářích připomíná, že podezřelým obchodem mohou být i jiné informace a poznatky, které nejsou zákonem přesně definovány. Povinná osoba má za povinnost podezřelý obchod oznámit a nesplnění této povinnosti může být posuzováno jako spoluúčast při odhalení.

Povinné školení

Zaměstnanci povinné osoby musejí být pravidelně proškolováni a seznamováni s hodnocením rizik a opatřeními, které zaměstnavatel přijal. Školení jsou periodická a budou se i obsahově vyvíjet s přijetím dalších opatření.

Pro zájemce zajišťujeme školení v prostorách zaměstnavatele.
Nezapomeňte se registrovat zdarma do konce roku na rejstříku skutečných majitelů!

Autor: J.Novotný