nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Prokazatelnost

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Prokazatelnost

09:48 31.08.2017

Někdo si možná může myslet, že daňový doklad stačí k daňové uznatelnosti a o průkaznost se dál nestará. Finanční úřad ho ale vyvede z omylu.

Souvislost s předmětem podnikání

Doklady o nákupu pohonných hmot si nemůže uplatnit ten, kdo nemá auto, nebo neprokáže jeho využití v souvislosti se svou ekonomickou činností. Na to mohou doplatit i knihy jízd, pokud jsou bez ohledu na skutečné využití auta zpracovávány nevhodným programem, jehož úkolem je pouze dohlížet na stav pohonných hmot v nádrži. Náplně do tiskáren, které podnikatel ani nevlastní rovněž nelze snadno obhájit a tvrzení, ve smyslu tom, že to byla náplň do tiskárny známého, který jí spotřeboval pro tisk letáků nejspíš také neprojde.

Daňová stopa

Pokud se v účetnictví objeví doklad, jehož původ a cestu nelze prokázat, tak i takový doklad nejspíš neprojde. Neprojde ani cesťák, který neprokáže souvislost s ekonomickou činností. Pouhý doklad tedy není dostatečným dokumentem pro uplatnění výdajů a podnikatelé by se měli snažit si své výdaje umět obhájit třeba i nepřímými důkazy, tedy takovými listinami, které sice nejsou daňově uznatelným dokladem, ale prokazují tvrzení podnikatele. Velmi se například vyplatí zpracovávat zprávu z pracovní cesty s uvedením konkrétních jmen a ověřitelných informací. Za tři roky, až bude finanční úřad účetnictví kontrolovat si asi málokdo vzpomene na detaily a pak asi nebude schopen prokázat ekonomickou souvislost konkrétní pracovní cesty.

Ručení za daň

Stát si vyřešil ztráty způsobené podvodníky tím, že odpovědnost přehodil na jejich poctivé obchodní partnery. Z toho vzniká další důležitý poznatek spočívající v tom, že je třeba dobře zvážit s kým realizovat podnikatelské aktivity a komu se raději vyhnout. K tomu dobře poslouží nástroj „Obchodní due diligence" nebo alespoň jen nahlédnutí do příslušných rejstříků. Podcenění odpovědnosti za obchodní vztah se může hodně nevyplatit stejně jako neúmyslná účast v karuselových obchodech.

Evidence a účetnictví

Podnikatel musí umět prokázat své hospodaření a to řádným vedením evidencí a účetnictví. Pro zaměstnavatele je například problém nevedení docházky svých zaměstnanců, nebo pokud je vedení docházky neprůkazné, či nedostatečné (absence údajů o čerpání přestávek). Evidencí je třeba při prokazování řádného hospodaření vést mnohem více (pohledávky a dluhy, stav majetku, ceniny a peníze, atd.). Řádně provedené účetní závěrky s prokázáním provedené fyzické inventarizace dle povinné směrnice o inventarizaci, povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí se nám brzy ještě rozšíří o prokázání stavu ochrany osobních dat. Podnikatelé to nemají lehké, a kdo se na podnikání necítí být dost silným, je lépe si co nejdříve informace doplnit, nebo raději z takového prostředí odstoupit.

Autor: J.Novotný