nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Prohlášení poplatníka na rok 2021

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Prohlášení poplatníka na rok 2021

10:03 20.01.2021

Každoročně bývají informace na toto téma v této době nejžádanější. Připomeneme tedy to nejdůležitější.

Proč prohlášení

Prostřednictvím Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro předmětné zdaňovací období mají zaměstnanci možnost uplatňovat si oprávněné slevy na dani v průběhu celého roku vždy ve svém výplatním termínu.
Prohlášení a s ním spojenou slevu lze uplatnit jen u jednoho zaměstnavatele a pro uplatnění je třeba na účtárnu, či ke zpracovateli mezd doložit příslušné dokumenty, které opravňují slevu uplatnit. Zároveň se tímto formulářem uplatňuje i daňové zvýhodnění na vyživované děti.

Prohlášení vyplňuje zaměstnanec

Protože jde o prohlášení konkrétní osoby, nelze právem požadovat, aby tento dokument vyplnila jiná osoba, než ten zaměstnanec, který odpovídá za správnost údajů v dokumentu. Pokud by si někdo uplatnil neoprávněně slevy, dříve nebo později se to stejně zjistí a pak by to mělo nedozírné následky. Přestože někteří zaměstnanci se mohou jen obtížně orientovat v požadavcích předmětného formuláře (a týká se to i zaměstnanců ve vyšších hospodářských profesích), je vždy na nadřízeném, či účetní, aby případné dotazy zodpověděli a poskytli srozumitelnou informaci.

Nejasnosti

Lze připustit, že některé části formuláře mohou generovat nejasnosti a vyjasnění by pak přineslo až nahlédnutí do zákona, což je pro většinu zaměstnanců obtížné. Proto je na místě položit dotaz tomu, kdo Vám formulář předložil k vyplnění. Očekává se, že zaměstnavatel se od této problematiky neodklání s odkazem: „...já tomu nerozumím...", že se zachová jako správný šéf a s vyplněním formuláře pomůže, nebo pomoc zajistí.

Nepodceňovat

Pokud některý zaměstnavatel dlouhodobě podceňuje povinnost zpracovávat mzdy svých zaměstnanců s příslušným prohlášením a přistoupí na splnění této povinnosti až v případě nebezpečí kontroly, většinou už bude pozdě. Na konci formuláře je malým písmem uvedeno číslo vzoru, které platí vždy v určitém období. Staré vzory formulářů se už jen velmi obtížně shánějí. Proto se nedoporučuje podceňovat tuto povinnost a doporučuje se splnit jí řádně a včas.

Semináře, webmináře

Pro naše klienty i zájemce pořádáme v průběhu celého roku semináře a nyní i webmináře na důležitá témata v podnikatelské praxi. K většině z nich se lze přihlásit zdarma, jako pasivní účastník a sledovat výklad odborníků z praxe. Přihlaste se i vy. Stačí jen uvést svou e-mailovou adresu a pošleme včas informace a link.

Autor: J.Novotný