nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Proč máte mít směrnice?

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Proč máte mít směrnice?

08:49 23.04.2019

Vnitřní směrnice jsou současně nástrojem pro řízení, ale i nástrojem pro ochranu firmy. Bez nich je firma odkázána na limity stanovené v zákonech a nemá manévrovací prostor pro motivaci zaměstnanců.

Povinné směrnice

To, že některé zákony přímo ukládají povinnost vydat vnitřní směrnice je známou, ale ne vždy dodržovanou praxí. Pokud si firma neusměrní postupy při vedení účetnictví, hrozí jí nejprve chaos a pak chyby a doměrky nejčastěji v případě, dojde-li v průběhu roku ke změně osoby, která účtuje. Kromě účtového rozvrhu je třeba jednotně postupovat i v oblasti časového rozlišení, odpisů, evidenci drobného majetku.....atd. Směrnici o inventarizaci musí mít také každý podnikatelský subjekt a podle této směrnice provádět fyzickou inventarizaci. Nemá-li firma k dispozici inventární soupisy, je výsledek hospodaření snadno zpochybnitelný.

Potřebné směrnice

Organizační směrnice, jakými je například organizační řád, spisový řád, pracovní řád, reklamační řád a další by neměly chybět v žádné dobré firmě. Pomohou nastolit pořádek a přehled v procesech i v přehledném oběhu dokumentů. Tím i šetří čas, který se jinde ztrácí hledáním a zbytečným zvyšováním adrenalinu. Mezi potřebné směrnice je třeba zařadit i mzdovou směrnici, pokud chce zaměstnavatel motivovat zaměstnance k pracovnímu výkonu.

Nebezpečí směrnic

Důležitost směrnic podtrhává především jejich důslednost, aktuálnost a přesnost. Pokud zaměstnavatel zahrne svou firmu směrnicemi, kterým lidé nerozumějí, které si vzájemně odporují, nejsou aktuální, přesné a úplné, působí takové směrnice spíše kontraproduktivně a mohou zaměstnavateli způsobit značné problémy.
Není však lepší volbou směrnice z titulu uvedeného nebezpeční netvořit. Pokud zaměstnavatel udrží jasný přehled a je schopen vydané směrnice řídit, pak mu mohou pomoci odpoutat se od konkurence a nebezpečí zbytečných postihů, či soudních sporů.

Autor: Bc. Martin Novotný