nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Proč jsou vnitropodnikové směrnice důležité?

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Proč jsou vnitropodnikové směrnice důležité?

12:11 10.06.2019

Potřeba vytvořit vnitropodnikové směrnice roste s počtem zaměstnanců, kteří ve firmě pracují. Obvykle se směrnice vytvářejí v případě, kdy počet pracovníků ve firmě překročí číslo šest. Povinnost vytvořit některé směrnice však s počtem zaměstnanců nesouvisí.

Význam směrnic

Jednak je třeba vědět, že některé směrnice jsou povinné a jiné jsou navíc ještě výhodné, protože nastaví limity, které firma bude používat i bez ohledu na to, kdo povede účetnictví a kdo bude firmu řídit z manažerské pozice. Směrnice také umožňují nastavit pravidla, která mají mít motivační účinek pro zaměstnance. Ti pak směrnice vnímají jako záruku pevného vedení a jistoty dodržování pravidel, což nepochybně vede ke zvyšování loajality. Směrnice mohou být vyžadovány kontrolními orgány při prováděných kontrolách ať už je to v oblasti hospodaření, nebo bezpečnosti práce.

Jak směrnice vytvářet

Je třeba vědět, že k vytvoření směrnice tak, aby sloužila svému účelu je třeba disponovat potřebnými znalostmi a zkušenostmi. Směrnice, která jde proti znění platných zákonů pozbývá platnost a může mít i kontraproduktivní účinky. Stejně tak nesprávně sestavená směrnice, či směrnice, která postrádá administrativní informace může spíše škodit, než pomoci.
Namísto dlouhých textů popisujících, co směrnice musí a nesmí obsahovat vč. informace o tom, jak směrnici správně implementovat do firmy doporučujeme raději absolvovat u nás krátké odborné konzultace, na nichž dostanete nejen správné informace, ale i odpovědi na Vaše dotazy a případně i vzory. Naučíte se vytvářet směrnice podle Vašich potřeb tak, aby Vám opravdu sloužily i jako obranný mechanismus proti někdy až zbytečné kreativitě některých zaměstnanců.

Důsledky absence vnitřních směrnic

Jednak se firma může dostat do situace, kdy kontrola z finančního úřadu ohodnotí účetnictví za neprůkazné, pokud díky absenci směrnic mění metody účtování a neurčí hranice tam, kde to zákon umožňuje. Dalším problémem je stav, kdy kreativní zaměstnanci postupují podle vlastních představ a každý jinak, čímž si vzájemně komplikují práci. Největším problémem ale zůstává nebezpečí oprávněných stížností tam, kde podnikatel nedokáže obhájit objektivní postupy.

Autor: J.Novotný