nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Před a po další kontrole

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Před a po další kontrole

09:42 19.08.2020

Asi nejvíc nás mrzí, že někteří podnikatelé stále ještě nevěří, že musejí řádně hospodařit a dodržovat pravidla. To přetrvává do doby, než na ně přijde kontrola.

Před kontrolou

Obvykle se před kontrolou podnikatelé o nic nestarají, protože věří, že kontrolováni nebudou, nebo že kontrola bude velmi mírná a chápající, či snad dokonce - že „ukecají" to, co jinak nemohou doložit. Každým rokem tak narůstá klid a přesvědčení, že se nemůže nic stát a ostražitost polevuje. S ní polevuje i důslednost a nad některými povinnostmi se jen mávne rukou.

V průběhu kontroly

Když už kontrolovaný subjekt pochopí, že mu teče do bot, tak se snaží dodatečně rychle učinit vše, co je možné, někdy i za cenu jakkoliv doplněných informací. Tím by se ale mohl pohybovat na hraně pokusu o podvod, či zkreslování hospodářských výsledků, úmyslné krácení daně a podobných trestných činů. Když už kontrola začala, lze jen obhajovat obhajitelné a to, co obhájit nelze, stane se předmětem doměrků a sankcí.

Po kontrole

Až když všechno končí dělí se podnikatelé do dvou zásadních skupin. Ti, co věří svému podnikání a jsou ochotni respektovat pravidla začnou věnovat svému podnikání mnohem více pozornosti. Dbají na vnitřní předpisy, provádějí inventarizace, kontrolují si stav hospodaření, především stav pokladny, pohledávek a závazků a důsledně nakládají s majetkem. Mnozí se pečlivěji zaměří na výběr svých obchodních partnerů a začnou věnovat pozornost i smluvním vztahům. Dokumenty dostávají vyšší prioritu a jsou důsledněji tříděny a ukládány tak, aby byly k nalezení v případě potřeby. Značná pozornost se pak věnuje i zálohování dat a ochraně osobních údajů. V neposlední řadě se upíná pozornost na dodržování povinností v oblasti bezpečné práce.
Ta druhá skupina podnikatelské prostředí raději opouští s vědomím, že podnikání není pro každého, i když se to tak z počátku jeví.

Končí éra

Pro podnikatele, kteří jdou za svou budoucností končí éra podceňování účetnictví a hledání co nejlevnějších služeb bez ohledu na jejich kvalitu. Stále je pro podnikatele největším nebezpečím jeho vlastní pohodlnost, nedůslednost, liknavost a nezájem o to, co se kolem něho děje. Do popředí vstupuje kvalita řízení pracovního výkonu za současného dodržování pravidel bezpečné práce. Je to dobrá cesta i pro zaměstnance. Zaměstnanec dobře vnímá zda zaměstnavatel chápe, že smyslem podnikání je obecná spokojenost a nikoliv jen jeho osobní prospěch.

Autor: J.Novotný