nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Pracovní doba

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Pracovní doba

08:01 30.06.2021

Pracovní doba je čas ohraničený začátkem, koncem a doby pobytu pracovníka na pracovišti svého zaměstnavatele. Je to čas, v němž zaměstnanec koná práci ve prospěch svého zaměstnavatele a dostává za to odměnu.

Povinnost zaměstnavatele

Zákoník práce ukládá všem zaměstnavatelům, aby zajistili vedení přesné evidence o pobytu zaměstnanců na pracovišti. Z této evidence se pak vypočítává mzda, nebo mzdové náhrady. Evidenci o docházce musí vést každý zaměstnavatel a to bez ohledu na to, zda v pracovním poměru jsou příbuzní, či přátelé, ke kterým má důvěru. Pobyt na pracovišti mimo pracovní dobu je řešen interní směrnicí stejně jako všechny možné anomálie oproti běžnému režimu. Zákoník práce je v tom arbitrem, podle kterého se rozhoduje o oprávněnosti nároků plynoucích ze záznamů a to nejen v případě sporu, ale i na základě plánu kontrol prováděných pracovníky inspekce práce.

Produktivita

Zaměstnavatel má ve své pravomoci a možnostech požadovat od zaměstnanců v pracovní době vykazovat přiměřenou produktivitu a tuto může měřit a vyhodnocovat. Každý produkt má svou míru kvality a má i čas na jeho vytvoření. V pracovní době tedy je možno vytvořit tolik produktů v požadované kvalitě, kolik jich firma na základě své vnitřní normy výkonu očekává. Lze samozřejmě počítat i s tím, že ne každý zaměstnanec je schopen podávat stejný pracovní výkon jako jiní, a proto je norma nejlepším měřítkem pro hodnocení. Tím se dá u některých zaměstnanců předejít jejich úspěšnému předstírání práce, což zaměstnavateli přináší ztrátu a nikoliv zisk.
Na vině nízké produktivity práce je obvykle zaměstnavatel, který nedokáže posoudit schopnost uchazeče o práci naplnit požadavky na výkon a neumí ani jeho výkon změřit a posoudit.

Nejčastější chyby

- Zaměstnavatel nezajistí řádné a průkazné vedení docházky svých zaměstnanců
- Docházka je vedena nevěrohodně prostřednictvím excelovských tabulek se stejnými časy příchodu a odchodů s neuvedením přestávek
- Docházka není podepsána zaměstnancem a zaměstnavatelem
- Z evidence docházky vyplývají přesčasy, které zaměstnavatel neřeší
- Evidence docházky, pracovních cest a stravenek si protiřečí
- Evidence docházky nekoresponduje s šetřením událostí, které nastaly.

Nejde jen o docházku

Evidence docházky má souvislost s měřením pracovního výkonu a odměňováním. Tím se stává evidence docházky důležitým podkladem pro hodnocení výkonu a pro následná rozhodnutí firmy směřující k maximalizaci výkonu při dodržení podmínek Zákoníku práce. Ani dosažení vysokého pracovního výkonu a požadované úrovně a kvality produktu nemusí být takto získaná produktivita pro firmu prospěšná, pokud za tuto cenu se porušují práva zaměstnanců a současně i pravidla zakotvená v Zákoníku práce. Řízení pracovního výkonu se tak stává jednou z nejdůležitějších oblastí, které firma řeší.

 

Autor: Jiří Novotný