nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Pracovní cesty 2022

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Pracovní cesty 2022

10:20 04.05.2022

Nedá se tvrdit, že v oblasti pracovních cest je něco převratně nového, ale praxe ukazuje, že je na místě si některé zásadní kroky zopakovat.

Před pracovní cestou

Vyjet na pracovní cestu bez cestovního příkazu je riziko pro obě strany, jelikož na pracovní cestě se zvyšuje nebezpečí úrazu a škody, nebo jiných nepředvídatelných událostí, které mohou způsobit oběma stranám potíže a újmu. Je tedy v zájmu obou stran, zaměstnavatele i cestujícího zaměstnance, aby před začátkem cesty byl vystaven cestovní příkaz, který určí délku a podmínky pracovní cesty a především cíl. Je třeba mít na paměti, že pracovní cesta není únikem z pracoviště, ale je součástí pracovního výkonu a podmínky cestování jsou zakotveny jak v pracovní smlouvě, tak i ve vnitřních předpisech firmy. Současně je třeba mít na paměti, že při pracovní cestě vznikají dokumenty, které podléhají evidování a účtování a proto je třeba i těmto dokumentům věnovat pozornost. Zkušený zaměstnavatel své zaměstnance před pracovní cestou řádně poučí a tím předejde zbytečným nedorozuměním.

Při pracovní cestě

Zaměstnanec na pracovní cestě je ve stejné situaci, jakoby byl na svém pravidelném pracovišti, tedy platí pro něj všechny povinnosti zaměstnance pro výkon práce. Navíc zaměstnavatel předpokládá, že zaměstnanec na pracovní cestě bude reprezentovat jméno firmy svým chováním a vystupováním a to po celou dobu, po kterou cesta trvá. Při pracovní cestě uchovává všechny doklady a dokumenty, které v souvislosti s pracovní cestou získává, tedy především jízdenky, doklady o ubytování parkovací lístky... Dobře připravený zaměstnanec se vrací s cestovní zprávou, která je pak součástí vyúčtování pracovní cesty.

Po skončení pracovní cesty

Obvykle do deseti dnů zaměstnanec vyúčtovává pracovní cestu na formuláři, který současně slouží jako příkaz k pracovní cestě a toto vyúčtování nákladů vzniklých na pracovní cestě předkládá nadřízenému ke schválení a dále postupuje k zaúčtování. Předpokladem pro úspěšné konání pracovních cest je jejich dobrá příprava a včasné vyúčtování. Pokud tyto předpoklady nejsou splněny, bývají pracovní cesty zbytečným a riskantním nákladem firmy, která po několika letech nebude schopna doložit souvislost pracovní cesty s výkonem podnikatelské činnosti a z toho důvodu mohou být i náklady spojené s takovou pracovní cestou neuznány.

Autor: Jiří Novotný