nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Pracovně právní spory

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Pracovně právní spory

14:05 04.08.2021

Vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem by měly být hned od počátku korektní. Toho lze dosáhnout jen v případě, že si obě strany vyjasní svá očekávání ještě před tím, než podepíší pracovní smlouvu.

Proces přijímání zaměstnance

Ještě než se sjedná schůzka s uchazečem o pracovní místo, je na místě nejprve vyjasnit si představy a požadavky zaměstnavatele jak na zaměstnance samotného, tak na jeho pracovní výkon. Součástí požadavků jsou i očekávané morálně volní vlastnosti, stupeň asertivity, požadovaná schopnost alternativního jednání, případně schopnost řízení lidí a podobně. Důkladná příprava na přijetí zaměstnance je stejně důležitá, jako objektivní vyhodnocení výsledků schůzky.
V praxi je tento proces podceňován a zaměstnavatel (často zastupovaný asistentkou) doporučuje k přijetí do pracovního poměru více na základě osobního dojmu, než na základě důkladného vyhodnocení. Tím může vzniknout problém v tom, že do práce je přijat někdo, kdo se sice zalíbil asistentce, ale nesplňuje předpoklady pro výkon práce.
Po nástupu do pracovního poměru sice obvykle platí zkušební doba pro obě strany, ta však málokdy odhalí skutečný charakter člověka, čímž vzniká první předpoklad budoucího pracovněprávního sporu.

Příprava na přijetí zaměstnance

Zaměstnavatel, který chce přijmout zaměstnance do pracovního poměru si by měl nejprve ujasnit všechny postupy a procesy, kterými bude zaměstnanec procházet a ty zakotvit do vnitropodnikových pravidel, s nimiž zaměstnance před nástupem do práce seznámí a poučí jej.
V praxi se někteří zaměstnavatelé tímto postupem nezabývají a očekávají, že zaměstnanec pochopí i nevyřčená přání zaměstnavatele, což se ne vždy podaří. Pokud pravidla pro výkon práce chybějí, bude v případě sporu zaměstnavatel jen těžko prokazovat provinění zaměstnance v nesprávném postupu. Stejně tak je chybou pokud zaměstnanec nevede přesně všechny povinné evidence počínaje záznamem o přítomnosti na pracovišti, přes evidenci o přidělených ochranných pomůckách, o pracovních cestách a další evidence, kterými prokazuje konání uvnitř firmy.

Zaškolení a zaučení

Vyplatí se v prvních dnech věnovat maximální pozornost řádnému zaškolení, zaučení a kontrole, zda činnosti jsou prováděny v souladu se zaškolením. Čím dříve je pracovník zaškolen, čím dříve muže podávat plnohodnotný výkon a posléze lze začít i snižovat frekvence kontrol. Hned v počátku je třeba prokázat, že motivační nástroje platí a jsou správně nasazeny. Pro zaměstnance je výhodou, pokud má před sebou jasnou perspektivu svého osobnostního i mzdového rozvoje a zda může kvalitou ve spojení s rychlostí prováděné práce ovlivňovat i výši dosažené mzdy.

Přecházení sporům

Pokud by měla firma předcházet sporům, může tak činit především dodržováním jasných pravidel všemi pracovníky ve firmě a dále i poskytnutím možnosti všem pracovníkům se k dění ve firmě oficiálně vyjádřit na pravidelných pracovních poradách. Je ale nutné, aby připomínky a náměty byly řešeny a nezapadly v jiných starostech. I pracovní porady mají svůj proces a administrativu a je to právě Zápis z pracovní porady, který může sporům nejen předcházet, ale při jejich vniku je i řešit. Pokud k tomu všemu zaměstnavatel občas uspořádá pro své zaměstnance zajímavou akci, či aktivitu, ať už kulturní, sportovní, či společenskou, je takový dobře řízený postup nejlepší prevencí před vznikem pracovněprávních sporů.

Autor: J.Novotný