nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Pozor na směrnici!

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Pozor na směrnici!

08:22 17.11.2020

Poslední měsíce nahnaly firmy do nových opatření a proto se ve velkém začaly nakupovat ochranné hygienické prostředky.

Správný postup

Včas zareagovat a ochránit své zaměstnance je neoddiskutovatelným úkolem každého zaměstnavatele. Pochopitelně tam, kde to bylo možné, začal fungovat home working. Pokud má zaměstnavatel správně řízené a kontrolované procesy, tak to není nijak významnou změnou. Je ale třeba v souladu s § 317 Zákoníku práce vytvořit Dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a předejít tak případným nedorozuměním. Řada kancelářských míst se tím stává dlouhodobě neobsazena. Vzniká otázka, do jaké míry je třeba držet velké kancelářské prostory a zda jejich cena je úměrná možnostem a potřebám firmy.

Úprava směrnic

Lze předpokládat, že kontrolní orgány, až znovu rozjedou naplno svojí kontrolní činnost, budou pátrat i po tom, zda firma neutrácela nekontrolovaně peníze za dezinfekční prostředky a zda je skutečně použila jen pro potřeby firmy. Jistě budou předpokládat, že někteří podnikatelé s tím naložili ne zcela podle pravidel. Je třeba mít na mysli, že důkazní povinnost je na straně podnikatele a pracovníkovi kontroly stačí vznést pochybnost, která se snadno přemění v doměrek, pokud podnikatel věrohodně neprokáže oprávněnost svého konání. Může tak učinit třeba tím, že nákupy a spotřeba budou v souladu s aktualizovanou směrnicí, prokazující použití dezinfekčních a ochranných prostředků včetně roušek, rukavic a respirátorů.

Související dokumenty

Kromě prokázaného školení všech zaměstnanců v oblasti BOZP je třeba disponovat příslušnou aktuální analýzou rizik a s ní spojenými vnitřními směrnicemi. Aktuálnost dokumentů lze nejlépe prokázat zápisy z pracovních porad, kde jsou tyto dokumenty a upravené postupy projednávány. Podpisy účastníků takových porad podtrhují věrohodnost.
V opačném případě se lze i po několika letech dočkat toho, že náklady za nákupy budou při kontrole označeny jako neuznané a daň bude doměřena včetně úroku z prodlení.

Poraďte se

Pokud uvedené informace nestačí, můžete se s námi poradit o Vašem postupu na našich telefonních spojeních.

Autor: J.Novotný