nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Povinná inventarizace

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Povinná inventarizace

09:24 02.11.2020

Neděláte na konci roku fyzickou inventuru ve své firmě? Chyba!

Povinnost ze zákona

Účetní předpisy ukládají podnikatelům provádět fyzickou inventarizaci majetku, pohledávek a závazků, cenin, hotovosti zboží, materiálu a to vše v souladu s interní směrnicí o inventarizaci, která je rovněž povinná. Dokumenty z provedené inventarizace se ukládají do ostatních dokumentů, které jsou vytvářeny v souvislosti s uzavřením roku.

Nejen účetní

Každá účetní ví, že před uzavřením roku musí provést kontrolu všech účtů, opravit chyby a nedostatky tak, aby obraz hospodaření účetní jednotky vykazoval správné hodnoty. Málokterá účetní si troufne upozornit podnikatele, že by měl zajistit provedení fyzické inventarizace, která je v jeho kompetenci a odpovědnosti. Účetní se kryje krátkou poznámkou, která obsahuje informaci o tom, že účetní stav odpovídá stavu skutečnému. Podpisem podnikatele na inventárních účtech přebírá tento na sebe odpovědnost za případné dodatečně zjištěné rozdíly a to i v případě, že manko způsobil některý ze zaměstnanců.

Související dokumenty

Kromě inventárních soupisů podepsaných členem inventární komise je třeba vytvořit podpisové vzory pro každého pracovníka provádějícího inventuru, připravit dokumenty zachycující inventární rozdíly a rozhodnout o postupech při takovém zjištění. Do materiálů o provedené fyzické inventarizaci se pak zařazují i protokoly o vyřazení nebo o řešení zjištěného rozdílu. Doklady z provedené fyzické inventury vstupují do účtování a vytvářejí pravdivý obraz hospodaření.

Povinnosti

Podnikatel, ať už je fyzickou nebo právnickou osobou, musí umět prokázat, že fyzickou inventuru provedl pokud chce prokázat věrohodnost svého hospodaření. Prokázání fyzické inventarizace může požadovat kontrolní orgán finančního úřadu a instituce, které vznikla pochybnost o zákonném postupu podnikatele. Obvykle se pomocí dokumentů z inventarizace prokazuje skutečný stav i při prodeji firmy nebo při změnách majitelů firmy.

Praktické rady

O tom, jak správně provádět inventarizaci včetně praktických rad a doporučení se můžete dozvědět na našich on-line seminářích, na které se můžete přihlásit pouhým uvedením své e-mailové adresy. Většina seminářů je bezplatných. Bližší informace novým zájemcům zašleme na požádání.

Autor: J.Novotný