nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Pomoc společníkům malých s.r.o.

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Pomoc společníkům malých s.r.o.

15:23 02.06.2020

Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními proti koronaviru SARS CoV-2 je ještě „mokrý", ale už platí a lze ho využít

Co je kompenzační bonus?

Jsou to peníze, které lze na písemnou žádost čerpat prostřednictvím webové aplikace Finanční správy u svého místně příslušného finančního úřadu na krytí některých hospodářských následků souvisejících s ohrožením zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2.

Jaká je výše kompenzačního bonusu?

Výše kompenzačního bonusu činí 500.-Kč za každý kalendářní den bonusového období které začíná dnem 12.března 2020 a končí 8. června 2020. Vláda přitom může stanovit nařízením ještě i další období od 9.června do 31.srpna 2020 pro dny, kdy trvají krizová opatření omezující výkon podnikání. Musí však být splněny zákonné podmínky pro přiznání bonusu.

Podmínky

Podmínky pro přiznání kompenzačního bonusu jsou striktní a jsou uvedeny v zákoně č. 159/2020 Sb., který je třeba si důsledně prostudovat ještě před podáním žádosti. Pokud finančnímu úřadu vzniknou pochybnosti o splnění podmínek pro vznik nároku a zjistí, že podmínky nebyly splněny, doměří daň. Především z tohoto důvodu je podrobné seznámení se s podmínkami pro přiznání kompenzačního bonusu důležité, aby nedošlo k zbytečným ztrátám na straně podnikatele.
Pokud znění zákona není někomu jasné doporučuje se před podáním žádosti konzultace s odborníky, protože podrobné vypisování všech podmínek na tomto místě by mohlo být pro někoho nepřehledné a nedostačující i vzhledem k jeho konkrétní situaci.

 

Autor: J.Novotný