nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Podceňování

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Podceňování

08:13 05.04.2019

Možná máte také stížnosti na svou účetní, která od Vás neustále žádá předložit různé dokumenty, jako například inventuru zásob, majetku, pohledávek a další dokumenty s nimiž musíte ztrácet čas při jejich vytváření a stejně je často tvoříte jen naoko, protože na skutečnou evidenci nemáte čas.

Administrativa

I v médiích se dlouhodobě kritizuje přebujelá administrativa a tak mnozí podnikatelé by rádi tento problém vstřícně vyřešili tím, že jí omezují na minimum. Prochází jim to do doby, než se na ně podívá kontrola. Obvykle neprojdou vzorové pracovní smlouvy, jimž chybí celá řada povinných ujednání, neprojdou ani uměle vytvořené docházkové evidence, které nekorespondují se skutečným pohybem zaměstnanců na pracovištích a neprocházejí ani absence dalších povinných písemných ujednání například dohody o srážkách. Porovnání výkazů o cestovních náhradách, počtu vydaných stravenek a docházkové evidence je obvykle jednoduchým nástrojem pro udělení sankce.

Inventarizace

Bez inventarizace nelze uzavřít účetní období, nehledě k tomu, že neprovedená inventarizace a následně zjištěná škoda jde za majitelem podniku, který má odpovědnost za řádné hospodaření, jehož nedílnou součástí je právě inventarizace.
Pokud podnikatel sestaví přehled inventarizovaných položek, musí připojit i důležité údaje o tom, kdo, kdy, jak inventuru provedu a jakého subjektu za jaké období se týká. Pouhý soupis položek pro zadokumentování zjištěného stavu nestačí.

Kontrola konstatuje

Kontrolní orgány nemají za úkol vyučovat, doporučovat a tolerovat. Dikce zákonů je jednoznačná a povinnost je buď splněna, nebo nesplněna. Pokutovaný podnikatel pak rád říká, že mu nikdo nic neřekl a že je vše vinou účetní, protože za to, aby bylo vše v pořádku, si jí platí. Po udělené sankci pak raději přechází k jiné účetní, kde následně probíhá spokojenost do doby další kontroly. Především podnikatel musí znát zákony, pokud chce podnikat. Svádět vinu na druhé nemůže a pokud nechce rozumět svému podnikání, je lépe nepodnikat.

Autor: Bc. Martin Novotný