nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Písemný rozvrh směn

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Písemný rozvrh směn

13:36 12.11.2023

U dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr platí od 1.1.2024 pro zaměstnavatele kromě jiného i nová povinnost stanovit písemný rozvrh směn.

Nové povinnosti podle novely

Novela Zákoníku práce vydaná pro číslem zákona 281/2023 Sb., přináší i celou řadu dalších nových povinností (zkrácení lhůty pro seznámení, rozšíření povinných informaci, podmínky pro práci na dálku, dovolená…..a další), zejména však platí nová povinnost prokazatelně předem plánovat směny. A právě povinnost přiznat čerpání dovolené i těm, kteří pracují na základě dohod je jedním z důvodů, proč nelze písemný rozpis směn podceňovat.

 

Proč došlo ke změně?

Jednak se vychází z transpozic evropských směrnic a dále je tu skutečnost, že nastavená pravidla dohod se mohla využívat i jinak, než jak měla fungovat. Na Dohodu bylo možno vyplácet vcelku nekontrolovaně desetitisícové částky jedincům bez toho, aby se z těchto odměn odvádělo pojistné.

Nebylo výjimkou, že někteří zaměstnanci dosahovali podle Dohody vyšší hodinové průměry svých odměn, než jaké měli špičkoví manažeři v téže firmě.

 

Změny ve smluvních ujednáních

Zatímco doposud stačilo konstatovat, že objem odpracovaných hodin nesmí přesáhnout hodnotu 300 hodin za rok, nyní bude třeba přesně definovat a naplánovat práci i hodiny a pak jen dohlížet, aby byl plán naplňován a to i s čerpáním dovolené do výše vzniklého nároku. Tento postup také umožní vypočítat nárok na dovolenou a naplánovat i její čerpání.

Pokud by se postupovalo jinak (např. Zkopírovat docházkový lístek a zpětně jej s datem před zahájení prací podepsat, neumožňovalo by to spočítat a naplánovat dovolenou a mohlo by se to oběma stranám vymknout z kontroly.

 

Podpora

Současně s novelou Zákoníku práce byl novelizován i Zákon o inspekci práce, aby bylo možno nové povinnosti při jejich neplnění postihovat. Zájemcům o tuto problematiku poskytujeme poradenství v předem dohodnutých časech.

 

Autor: J.Novotný